Potpore za poduzetnike u turizmu

Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

Bespovratna sredstva za djelatnost turizma: Za Natječaj Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju završeno je e-javno savjetovanje te se objava očekuje uskoro.

Pogledajte i natječaje za ostale djelatnosti: Natječaj za ulaganje u izgradnju i opremanje

Potpore će se dodjeljivati za 3 grupe korisnika:

NPOO Bespovratne potpore za djelatnost turizma
 1. Mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave djelatnostima 55 Smještaj i/ili 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
 2. Fizičke osobe – iznajmljivači, koji će po dodjeli potpore registrirati obrt ili poduzeće u djelatnosti 55 Smještaj te
 3. Mikro, mala, srednja i velika poduzeća koja vode inovacijski klaster u lancu vrijednosti turizma, iz djelatnosti: 55 Smještaj; 56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića; 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima ili 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

Više detalja o natječaju u nastavku, a za sva pitanja i provjeru prihvatljivosti stojimo na raspolaganju.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.250.000.000,00 HRK, od čega je iznos sredstava u Državnom proračunu RH osiguran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti na aktivnosti A916035 Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma – NPOO.

 • Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju: 1.020.000.000,00 HRK za sljedeće aktivnosti:
  • potpora razvoju turističke ponude i sadržaja te procesima u turističkom poslovanju prihvatljivima za okoliš i učinkovitost resursa kod malih, srednjih i velikih poduzeća, uključujući ulaganja: u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva , ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijenskih, zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata (npr. EU ecolabel), povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije,
  • nabava opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja kod malih, srednjih i velikih poduzeća. Vezano na projekte digitalizacije najmanje 50% tih ulaganja bit će usmjereno na digitalizaciju poduzetnika u lancu vrijednosti turizma u skladu s kriterijima smanjenja emisije stakleničkih plinova ili energetske učinkovitosti;
 • Prihvatljivi prijavitelji Grupa 1: mikro, mala, srednja i velika poduzeća koji obuhvaćaju djelatnosti NKD 2007 oznake 55 Smještaj i 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova. Ugostiteljsko-turistički objekt za smještaj odnosi se na sljedeće kategorije: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, difuzni hotel te kamp
 • Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu: 50.000.000,00 HRK za sljedeće aktivnosti:
  • ulaganja u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, povećanje standarda i kvalitete proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva kao i u opremu za postizanje i povećanje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata (npr. EU ecolabel), energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, potpora procesima digitalizacije turističkog poslovanja kod mikro poduzeća;
 • Prihvatljvi prijavitelji Grupa 2: fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača (sukladno Rješenju o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu) koja mora/ju:
  • najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55 Smještaj sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007.
  • Smještajne kapacitete koji su obuhvaćeni Rješenjem/ima o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu potrebno je do kraja provedbe projekta kategorizirati u odgovarajuću vrstu objekta iz skupine Hoteli: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, difuzni hotel te kamp)
 • Grupa 3: Poticanje aktivnosti umrežavanja u inovacijske klastere i aktivnosti uvođenja inovacija proizvoda i usluga, inovacija procesa i inovacija organizacije poslovanja u poduzećima u djelatnosti turizma i u povezanim djelatnostima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma: 180.000.000 HRK za sljedeće aktivnosti:
  • ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija kod malih, srednjih i velikih poduzeća u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma, uključujući i njihovo umrežavanje, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, ulaganja u prijenos tehnologije i suradnju među poduzećima, istraživačkim centrima i sektorom visokog obrazovanja.
 • Prihvatljivi prijavitelji Grupa 3:

Mikro, mala, srednja i velika poduzeća koja vode inovacijski klaster u lancu vrijednosti turizma registrirani za najmanje jedne od sljedećih djelatnosti

 • 55 Smještaj
 • 56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
 • 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima .
 • 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

Sukladno NPOO-u, najmanje 474.999.970 HRK od ukupnih ulaganja dodijelit će se za ulaganja usmjerena na ublažavanje klimatskih promjena ili prilagodbu tim promjenama, digitalizaciju aktivnosti u skladu s kriterijima smanjenja emisija stakleničkih plinova, energetske učinkovitosti ili smanjenja otpada te za prelazak na kružno gospodarstvo.

Bespovratna sredstva za djelatnost turizma: Za Natječaj Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju završeno je e-javno savjetovanje te se objava očekuje uskoro.