Aktualni natječaji za bespovratne potpore iz EU fondova

Trenutno je objavljen veći broj natječaja za bespovratna sredstva iz EU fondova, od kojih su neki već otvoreni za prijave. Natječaji se odnose na projekte u poljoprivredi, ribarstvu i akvakulturi i druge djelatnosti.

Uz trenutno otvorene natječaje, u 2021.godini očekuje se i objava svih najatraktivnijih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014-2020, budući da je provedba Programa nastavljena i u ovoj godini. Najavljeni su tako natječaji za mjeru 6.3. (15.000 eura bespovratno za male poljoprivrednike) 6.1. (20.000 ili 50.000 eura za mlade poljoprivrednike), 6.2. (50.000 eura za ruralni turizam i druge nepoljoprivredne djelatnosti) 6.4. (do 200.000 također za nepoljoprivredne djelatnosti) i drugi.

Izdvajamo i najavu natječaja za poduzetnike za ulaganja u proizvodne kapacitete, modernizaciju procesa i opremanje te za podršku mikro i malim razvojnim tvrtkama za podršku investicijskoj gospodarskoj aktivnosti i s potencijalom rasta. Putem dva natječaja u poduzetnicima će biti stavljeno na raspolaganje približno 300 milijuna eura. Natječaj Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju objavljen je na e-javnom savjetovanju, koje će trajati do 26.ožujka, nakon čega se očekuje objava natječaja i zaprimanje prijava.

Kontaktirajte nas za više informacija i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta.

U nastavku pregled trenutno otvorenih natječaja. Provjerite uvjete, pripremite svoj projekt na vrijeme i iskoristite bespovratna sredstva za poljoprivredu. Kontaktirajte nas za više informacija i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta.

Otvoreni natječaji za bespovratne potpore u ožujku i travnju 2021.godine

Natječaji za poljoprivredna gospodarstva

Mjera 4. Tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku

 • Svrha natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru povrća u zaštićenim prostorima – plastenicima.
 • Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u RPO i upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 6.000 EUR SO – 250.000 EUR SO te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima, koji ispunjavaju ostale uvjete natječaja
 • Iznos bespovratne potpore: 50.000 € do 150.000 €
 • Intenzitet bespovratne potpore: 50% do 70%
 • Otvoren za prijave od 15. 02. 2021. do 30. 04. 2021. godine

Mjera 4.1.1. Bespovratne potpore za reprocentre u svinjogojstvu

 • Otvoren od 2020 – 30. 4. 2021

Mjera 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

 • Otvoren od 14.12. 2020 – 30. 4. 2021

Mjera 6 Tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava – LAG Natječaji

 • Predmet i svrha natječaja: Dodjela bespovratnih sredstava za poljoprivrednu mehanizaciju, strojeve i opremu, kupnju zemljišta i životinja, izgradnju objekata i druga ulaganja u poljoprivredi
 • Iznos potpore: 15.000 eura bespovratno
 • Korisnici: Mala poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 2.000 do 7.999 eura

Natječaji za mjeru 6.3.1. otvoreni u ožujku i travnju 2021. g. 

Natječaj za mjeru 6.3. LAG Podravina

 • Općine: Drnje, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Podravske Sesvete, Virje, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Peteranec i Đelekovec
 • Grad Đurđevac
 • Otvoren od 19. ožujka 2021. do 19. travnja 2021. godine.

Natječaj za mjeru 6.3. LAG Mareta

 • Gradovi: Nin i Zadar
 • Općine: Kali, Kukljica, Preko, Privlaka i Sali
 • Otvoren od 01. ožujka do 31. ožujka 2021. godine

Vinska omotnica: Natječaj za mjeru Ulaganje u vinarije i marketing vina

Rok za podnošenje prijava je do 30. travnja 2021. godine

Natječaj za mjeru IV.4. Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture

Natječaj je otvoren za podnošenje zahtjeva za potporu do 1. srpnja 2021. godine. 

Poduzetništvo i neprofitni sektor

Promocija zdravlja i prevencija bolesti Faza 2

Ciljna skupina Natječaja su pružatelji usluga iz područja promocije zdravlja i prevencije bolesti. Prijavitelji (i eventualno partneri) moraju biti pravna osoba i to (jedno od):

-udruga koja u svom statutu ili Registru udruga pod djelatnošću ili područjem djelovanja ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu
-zaklada koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu
-ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu
JL(R)S jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JL(R)S)

Natječaj je otvoren do 30.06.2021. godine

Prijavite svoj projekt

Na natječaje koje provodi Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanja, mogu se javiti korisnici iz cijele RH, a na LAG natječaje samo korisnici s područja obuhvata LAG-a.

Provjerite uvjete natječaja, pripremite svoj projekt na vrijeme i iskoristite bespovratna sredstva za poljoprivrednu mehanizaciju i druga ulaganja u poljoprivredi.  Kontaktrirajte nas za više informacija i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta.