Natječaj Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju na javnom savjetovanju

Novi natječaj za bespovratne potpore za poduzetnike “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju” objavljen je danas 12.03.2021.godine na e-javnom savjetovanju.

Savjetovanje je otvoreno do 26.3.2021. godine, nakon čega će natječaj biti objavljen i otvoren za prijave. Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projektnog prijedloga.

Predmet i svrha Natječaja za bespovratne potpore

Predmet ovog natječaja za bespovratne potpore je podrškom ulaganjima poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova, kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa, a u svrhu jačanja konkurentnosti poduzeća na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Svrha (cilj) Natječaja: Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja  stvaranja novih radnih mjesta.

Najvažniji detalji Natječaja Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

NatječajJačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju
Natječaj Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju
Tko se može prijaviti na natječaj?

Prema nacrtu natječaja, koji se nalazi na javnom savjetovanju, prihvatljivi prijavitelji su

  • mikro, mala i srednja poduzeća (uz napomenu da nisu prihvatljivi prijavitelji obrti paušalni obveznici poreza na dohodak, udruge i dobrotvorne organizacije)
  • osnovana najmanje dvije godine prije dana predaje projektnog prijedloga,
  • koja najkasnije u momentu predaje moraju imati registriranu djelatnost na koju se odnosi projekt, i to iz područja – C Prerađivačka industrija,
  • koji su imal najmanje jednog zaposlenika u 2019. godini (minimlno 1 puna godišnja satnica te
  • iskazan pozitivan EBITDA u 2019. godini i
  • minimalni udio kapitala i rezervi (Pozicija AOP067 u GFI-POD) u pasivi 15% prema godišnjem financijskom izvješću u 2019. godini.

Ukupna vrijednost projekta ne smije biti veća dvostrukog iznosa ukupnog prihoda prijavitelja u 2019.godini. Uz ove osnovne uvjete, prijvitelji moraju ispuniti i ostale opće uvjete Javnog poziva.

Prihvatljivi projekti, aktivnosti i troškovi

Projekt mora biti u skladu s predmetom i svrhom Natječaja.

Prihvatljivi projekti moraju se odnositi na neku od djelatnosti iz područja – C Prerađivačka industrija, NKD, uz isključenje djelatnosti poljoprivrede, ribarstva i akvakulture, proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište duhana i duhanskih proizvoda, kasina i istovjetna poduzeća, proizvodnja i stavljanje na tržište uređaja za igre na sreću, u sektoru prometa te povezanoj infrastrukturi kao i za proizvodnju i distribuciju energije te za energetsku infrastrukturu.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi uključuju ulaganje u izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta, savjetodavne usluge vanjskih stručnjaka, sudjelovanje na sajmovima, usavršavanje, pripremu investicijske studije i prijavu projekta, te druge prihvatljive troškove.

Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka u modalitetu privremenog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava.

  • Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.140.000.000,00 HRK.
  • Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 HRK.
  • Ukupni iznos državne potpore i potpore male vrijednosti ne može prijeći prag od 7.500.000,00 HRK.

Navedeno se odnosi na nacrt natječaja za bespovratna sredstva Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju koji je trenutno na javnom savjetovanju i podložan je promjenama. Savjetovanje je otvoreno do: 26.3.2021. a svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima možete se uključiti na poveznici.

Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projektnog prijedloga za bespovratne potpore.