Bespovratna sredstva za vinare

Natječaj je zatvoren.

Objavljen je novi natječaj za dodjelu sredstava iz Vinske omotnice – Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine, za mjeru “Ulaganja u vinarije i marketing vina“ u 2021. godini. Natječaj je otvoren do 30. travnja 2021. godine.

Predmet Javnog natječaja

Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 2019.-2023., sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019.-2023.

Prihvatljivi korisnici bespovratne potpore

Korisnici mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina su: poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar), organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi – što se može financirati iz potpore?

Prihvatljivi su troškovi izgradnje/poboljšanja, stjecanja (kupnje) nepokretne imovine radi prenamjene u vinarije i/ili prezentacijske i/ili prodajne objekte, troškovi kupnje novih strojeva i opreme, opći troškovi povezani s izgradnjom/poboljšanjem, stjecanjem nepokretne imovine i troškovima kupnje novih strojeva i opreme, troškovi kupnje ili razvoja računalnih softvera i kupnje patenata, licencija i autorskih prava te registracije zajedničkih žigova.

Iznos i intenzitet potpore

Maksimalni iznosi bespovratne potpore:

  • 1.500.000 eura za mikro, mala i srednja poduzeća
  • 750.000 eura za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih i prometom manjim od 200 milijuna EUR
  • 550.000 eura za ostala velika poduzeća
  • Intenzitet potpore: Do 70%

Rokovi

Rok za podnošenje prijava je do 30. travnja 2021. godine. Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u pripremi projekta.