InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

EU fondovi, Novosti, Poljoprivreda

Plan natječaja za 2018.godinu – Program ruralnog razvoja

Plan objave natječaja za bespovratna sredstva za poljoprivrednike u 2018. godini

Bespovratna sredstva za poljoprivrednike i ove će se godine dodjeljivati u okviru mjera Programa ruralnog razvoja. Ministarstvo poljoprivrede, kao upravljačko tijelo, u suradnji s Agencijom za plaćanja donijelo je plan objave natječaja za bespovratna sredstva za poljoprivrednike za 2018. godinu kojega možete pogledati u nastavku teksta.

Plan objave natječaja sadrži broj i naziv mjere Programa ruralnog razvoja na koju se natječaj odnosi te očekivano vrijeme raspisivanja natječaja. Više detalja o svakoj od mjera i natječaja možete provjeriti na poveznicama, u tablici u nastavku.

Napominje se da je plan objave natječaja za poljoprivrednike podložan promjenama te se radi o indikativnom planu.

Novi izmijenjeni Plan objave natječaja lipanj – prosinac 2018 godine

Vrijeme objave natječaja Naziv mjere Naslov natječaja
lipanj Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje
lipanj Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (prioritetni sektori)
lipanj Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
lipanj Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije
lipanj Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije
lipanj Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
lipanj Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
lipanj Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
lipanj Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 7.2.1 Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
lipanj Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu-sektorski – dječji vrtići i zajednički projekti vatrogasnih domova
lipanj Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
lipanj Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva
lipanj Mjera 9 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija 9.1.1 Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija
lipanj M19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) 19.3.1 Priprema aktivnosti projekata suradnje
lipanj M19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) 19.3.2 Provedba aktivnosti projekata suradnje
lipanj M19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) 19.4.1 Tekući troškovi i animacija
srpanj Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.2.1 Potpora za troškove informiranja i promoviranja
listopad Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.4.1 Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša
srpanj Mjera 16 – Suradnja 16.1.1 Potpora za osnivanje operativnih skupina za provedbu 16.4.1
srpanj Mjera 16 – Suradnja 16.1.2 Operativne skupine
studeni Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.3.1 Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja
listopad Mjera 16 – Suradnja 16.4.1 Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta
studeni Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu

 

Prethodni Plan objave natječaja 2018.

Vrijeme objave natječaja Naziv mjere Naslov natječaja
lipanj Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje
lipanj Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (prioritetni sektori)
lipanj Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
lipanj Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije
lipanj Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije
lipanj Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
lipanj Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
lipanj Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
lipanj Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 7.2.1 Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
lipanj Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu-sektorski – dječji vrtići i zajednički projekti vatrogasnih domova
lipanj Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
lipanj Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva
lipanj Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.6.3 Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda
lipanj Mjera 9 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija 9.1.1 Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija
lipanj M19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) 19.3.1 Priprema aktivnosti projekata suradnje
lipanj M19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) 19.3.2 Provedba aktivnosti projekata suradnje
lipanj M19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) 19.4.1 Tekući troškovi i animacija
srpanj Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.2.1 Potpora za troškove informiranja i promoviranja
srpanj Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu
srpanj Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.4.1 Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša
srpanj Mjera 16 – Suradnja 16.1.1 Potpora za osnivanje operativnih skupina za provedbu 16.4.1
srpanj Mjera 16 – Suradnja 16.1.2 Operativne skupine
kolovoz Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.3.1 Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja
listopad Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
listopad Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture
listopad Mjera 16 – Suradnja 16.4.1 Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta
studeni Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu
studeni Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
studeni Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva
studeni Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.6.3 Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

 

Plan objave natječaja za bespovratna sredstva za poljoprivrednike u 2018. godini

Naziv mjere Naslov natječaja Vrijeme objave natječaja
Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje  

Ožujak

3.2.1. Potpora za troškove informiranja i promoviranja  

Srpanj

 

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
Biljna proizvodnja
 

Veljača

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava  

Svibanj

4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš – za izgradnju novih farmi Svibanj
4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (uljare/mini mljekare)  

Ožujak

4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja  

Travanj

4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu  

Travanj

4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu  

Listopad

4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša  

Travanj

 

Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

 

5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

 

 

Veljača

5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta  

Ožujak

Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima  

Veljača

6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti  

Siječanj

6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava  

Lipanj

6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima  

Ožujak

Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda  

Travanj

7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu-sektorski – dječji vrtići i zajednički projekti vatrogasnih domova  

Travanj

Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura  

Veljača

8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura  

Listopad

8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture  

Veljača

8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture  

Listopad

8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima  

Veljača

8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima  

Listopad

8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva  

Veljača

8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima  

Listopad

8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda  

Veljača

8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima  

Listopad

 

Mjera 9 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija

 

9.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija

 

Veljača

 

M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

 

10.2. Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi

 

 

Veljača

Mjera 16 – Suradnja  

 

16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina za provedbu 16.1.2.

 

Veljača

16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina za provedbu 16.4.1.  

Srpanj

16.1.2. Operativne skupine Svibanj
16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta Listopad
M17 – Upravljanje rizicima 17.1.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka (od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika, okolišnim incidentom i mjerom donesenom u skladu s Direktivom 2000/29/EZ) Ožujak
M19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom

zajednice)

19.3.1. Priprema aktivnosti projekata suradnje  

Ožujak

19.3.2. Provedba aktivnosti projekata suradnje  

Ožujak

19.4.1. Tekući troškovi i animacija  

Travanj

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogeri kao ovaj: