MJERA 5  OBNAVLJANJE POLJOPRIVREDNOG PROIZVODNOG POTENCIJALA NARUŠENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA I KATASTROFALNIM DOGAĐAJIMA TE UVOĐENJE ODGOVARAJUĆIH PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI

Podmjera 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima

Tip Operacije: 1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Izmijenjeno 2017. Novi Pravilnik na poveznici

201552

Korisnici

Poljoprivrednici i skupine poljoprivrednika upisani u Upisnik poljoprivrednika

Prihvatljivi troškovi

• investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta;
• izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture
za poljoprivrednu proizvodnju;
• popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju (prihvatljiva je i kupnja rabljene opreme);
• nabava osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja;
• kupnja i sadnja višegodišnjeg bilja,
• opći troškovi

Potpora

Potpora će se dodjeljivati na temelju stvarnih troškova temeljem računa ili drugih dokumenata koji dokazuju da su troškovi plaćeni, u iznosu do 100 % vrijednosti prihvatljivih troškova

Tip operacije 2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta

Korisnici

Jedinice područne (regionalne) samouprave

Prihvatljivi troškovi

Troškovi pretraživanja i/ili razminiranja poljoprivrednih površina

Intenzitet potpore

Do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova