Do 200.000 € za turizam i druge  nepoljoprivredne djelatnosti – Natječaj iz podmjere 6.4.

Status: Objavljen natječaj – saznajte više na poveznici

U okviru natječaja iz podmjere 6.4.,  poljoprivredna gospodarstva mogu  ostvariti do 200.000 eura bespovratne potpore za ulaganja u razvoj turizma i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim sredinama.

Dva natječaja za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti na PG

Podmjera 6.4.  namijenjena je  onima koji  razvijaju postojeću nepoljoprivrednu djelatnost, dok  je drugi natječaj (Podmjera 6.2.) namijenjen za pokretanje novih.

Objavljen natječaj za Podmjeru 6.4. – saznajte više na poveznici

Osim najavljenog natječaja iz podmjere 6.4., uskoro se očekuje i raspisivanje natječaja iz podmjere 6.2., Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području, u kojemu je moguće ostvariti 50.000 eura bespovratne potpore, u 100% iznosu ulaganja, također za turizam i druge nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim sredinama.

Do 200.000 eura bespovratne potpore po projektu

Važeći Pravilnik za podmjeru 6.4. predviđa potpore 70% ulaganja u iznosu od 3.500,00 do čak 200.000 eura  za gradnju i opremanje objekata, kao i kupnju zemljišta i objekata u vrijednosti do 10% ostalog ulaganja. Potpore pokrivaju i  razne popratne – opće troškove (konzultantske usluge, izradu  poslovnog plana, projektno-tehničku dokumentaciju, geodetske usluge, elaborate i certifikate….) a sve za djelatnosti turizma,  tradicijskih i umjetničkih obrtapružanje usluga u ruralnim područjima te preradu, marketing i izravnu prodaju nepoljoprivrednih proizvoda.

Uvjeti i kriteriji za dodjelu potpore

white-papers

Potpore su dostupne kako za počinjanje, tako i za razvoj već započetih navedenih djelatnosti, na PG postojećim najmanje 12 mjeseci, ekonomske veličine najmanje 2.000 eura.

Objavljen natječaj za Podmjeru 6.4. saznajte više na poveznici

Ulaganje u okviru Podmjere 6.4. tipa operacije 6.4.1. provodi se u naseljima s najviše 5.000 stanovnika na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi sjedište korisnika.

Dodatne bodove pri ocjenjivanju projekata ostvaruju oni koji doprinose stvaranju novih stalnih ili sezonskih radnih mjesta i koji imaju pozitivan doprinos na okoliš, te projekti poljoprivrednih gospodarstava čiji nostitelj ili član ima stručnu spremu i/ili radno iskustvo u djelatnosti na koju se odnosi projekt i oni čiji je nositelj ili član nezaposlen.  Određeni broj bodova dodjeljuje se svim projektima prema indeksu razvijenosti lokacije ulaganja.

Osim natječaja iz podmjere 6.4., uskoro se očekuje i raspisivanje natječaja iz podmjere 6.2., u kojemu je moguće ostvariti 50.000 eura bespovratne potpore, u 100% iznosu ulaganja, također za turizam i druge nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim sredinama.

Dobro pripremljen projekt i ranija predaja zahtjeva povećavaju šansu za dobivanje sredstava. Zatražite dodatne informacije i pripremite svoj projekt kvalitetno i na vrijeme uz našu stručnu pomoć.  

 Zatražite ponudu i pripremite se na vrijeme.

Pogledajte i ostale otvorene i najavljene natječaje za bespovratne potpore ili zatražite dodatne informacije.