Program ruralnog razvoja RH 2014-2020 Mjera 17 Upravljanje rizicima

Podmjera 17.1. Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljka

Tip operacije

  1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka (od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika, okolišnim incidentom i mjerom donesenom u skladu s Direktivom 2000/29/EZ)

Korisnici

Fizičke ili pravne osobe ili grupe fizičkih ili pravnih osoba upisanih u Upisnik poljoprivrednika.

Prihvatljivi troškovi

Važeća premija osiguranja koja pokriva gubitke proizvodnje veće od 30%.

Potpora

Intenzitet potpore je 65% vrijednosti premije osiguranja, najviše 75.000,00 EUR godišnje po korisnku