Objavljen Natječaj za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama

Status: Zatvoren

Novi natječaj iz podmjere 5.2. studeni 2018

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom objavila je 4. kolovoza 2017. godine Natječaj za provedbu podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« – provedba tipa operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala«.

Prihvatljivi troškovi

Obnova poljoprivrednog potencijala kao što je

  • sanacija poljoprivrednog zemljišta
  • izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata
  • popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju
  • nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja
  • krčenje uništenog nasada, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja
  • opći troškovi (do 10% ukupnih troškova).
Iznos i intenzitet potpore, isplata sredstava

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 150.000.000 HRK uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore.

Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Nakon završetka natječaja i obrade svih prijava, na proljeće 2018. godine predviđene su isplate po stvarnim troškovima obnove poljoprivrednog potencijala.

Moguća je  isplata potpore u obliku predujma u vrijednosti do 50% odobrenih sredstava javne potpore. 

Zatražite dodatne informacije i pomoć u pripremi zahtjeva za potporu

Osnovni preduvjeti
  • Osnovni preduvjet provođenja ove mjere je da je za određeno područje županija proglasila elementarnu nepogodu.
  • Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno elementarnom nepogodom treba biti najmanje 30%.

Poljoprivredni potencijal podrazumijeva: poljoprivredno zemljište, poljoprivredne gospodarske zgrade, poljoprivredne gospodarske strojeve, mehanizaciju i opremu, domaće životinje i višegodišnje nasade.

Poljoprivrednim potencijalom, primjerice, smatra se poljoprivredni stroj, poljoprivredno zemljište koje je mehanički zagađeno, kao i stablo, dok se plodovi ne smatraju poljoprivrednim potencijalom.

Dakle, ako je elementarna nepogoda uništila najmanje 150 od 500 stabala maslina takav korisnik je prihvatljiv za financiranje iz ove operacije, no ukoliko je uništen samo plod, a stabla su sposobna za nastavak proizvodnje u idućem vegetativnom ciklusu – korisnik neće biti prihvatljiv za financiranje iz ove operacije.

  •  poljoprivrednik treba prilikom podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednika

U obzir se uzimaju površine upisane ili u ARKOD ili u Upisnik poljoprivrednika.

  • Korisnik treba pribaviti Procjenu štete u skladu s Metodologijom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.
Ciljevi

Cilj natječaja je obnova poljoprivrednog potencijala,  dok nadoknada izgubljenog prihoda nije cilj natječaja – ne nadoknađuje se naknada izgubljenog zbog smanjenja ili izostanka prinosa ove godine

Obveze korisnika

Korisnik u obvezi narednih 5 godina baviti se poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu.

Rokovi

Zahtjev za potporu moći će se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. listopada do 1. prosinca 2017.