Program ruralnog razvoja RH 2014-2020 Mjera  9 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Podmjera 9.1. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija u poljoprivrednom i šumarskom sektoru

Tip operacije 1. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Korisnici

Proizvođačke grupe ili organizacije iz sektora poljoprivrede, u rangu malih i srednjih poduzeća, priznate ili u postupku priznavanja od strane ministarstva nadležnog za poljoprivredu.

Prihvatljivi troškovi

Troškovi rada koji su u skladu s Poslovnim planom proizvođačke grupe ili organizacije.

Potpora

Najviše 10 % vrijednosti godišnje utržene proizvodnje, ne više od 100.000 EUR godišnje, bez obzira na stvarni obračun moguće potpore.
Izvor: Ministarstvo poljoprivrede 2015., Brošura: Ruralni razvoj RH 2014-2020