Do 85 posto potpore za promociju i aktivnosti informiranja EU poljoprivrednih proizvoda u EU i trećim zemljama

Europska komisija objavila je dva poziva na podnošenje projektnih prijedloga za promociju poljoprivrednih proizvoda za 2018. godinu, iz programa promocije europskih poljoprivrednih proizvoda u svijetu i unutar EU, a projekti će se provoditi pod geslom: “Uživajte,  iz Europe je”. 

Opći cilj Programa je  mjera informiranja i promocije jačanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora Unije.

Neki od specifičnih ciljeva Programa su podizanje razine svijesti o vrijednostima poljoprivrednih proizvoda Unije i visokim standardima koji se primjenjuju na metode proizvodnje u Uniji te povećanje konkurentnosti i potrošnje poljoprivrednih proizvoda Unije i određenih prehrambenih proizvoda te povećanje njihove prepoznatljivosti u Uniji i izvan nje Objavljeni su pozivi:

  1. Jednostavni programi – Bespovratna sredstva za mjere informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama
  2. Programi u kojima sudjeluje više korisnika – Nepovratna sredstva za mjere informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe ili drugi subjekti koji nemaju pravnu osobnost prema primjenjivom nacionalnom pravu u sektoru poljoprivrede i to:

– trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su u Hrvatskoj reprezentativne za određeni sektor ili sektore, a posebno:
– sektorske organizacije i skupine odnosno svako udruženje, bez obzira na njihov pravni oblik, sastavljeno uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda pod uvjetom da su reprezentativne za naziv koji je zaštićen sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i koji je obuhvaćen tim programom
– trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su na razini Europske unije reprezentativne za određeni sektor ili sektore- priznate proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija
– tijela poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji su cilj i aktivnost usmjereni ka pružanju informacija o poljoprivrednim proizvodima i njihovoj promociji i kojima je povjerena zadaća pružanja javnih usluga u tom području

Ukupni proračun predviđen za sufinanciranje aktivnosti iznosi 169 milijuna EUR.

Potpora

doprinos EU-a koji traži podnositelj prijave ne može biti manji od 60.000 eura. Granična vrijednost koja se primjenjuje po korisniku je 75.000 eura.

Bespovratna sredstva EU-a ograničena su na sljedeće najveće stope sufinanciranja:

za jednostavne programe na unutarnjem tržištu: 70 % prihvatljivih troškova

za jednostavne programe u trećim zemljama: 80 % prihvatljivih troškova

za jednostavne programe na unutarnjem tržištu korisnika s poslovnim nastanom u državama članicama koje 1. siječnja 2014. ili poslije tog datuma primaju financijsku pomoć u skladu s člancima 136. i 143. UFEU-a (23): 75 % prihvatljivih troškova programa

za jednostavne programe u trećim zemljama korisnika s poslovnim nastanom u državama članicama koje 1. siječnja 2014. ili poslije tog datuma primaju financijsku pomoć u skladu s člancima 136. i 143. UFEU-a: 85 % prihvatljivih troškova programa.

i paušalni iznos koji pokriva neizravne troškove (jednake 4 % prihvatljivih troškova osoblja) koji su povezani s provedbom aktivnosti (22).

Rok za prijavu za oba poziva je 12. travanj 2018.

Više o pozivima možete pročitati na sljedećim linkovima:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.009.01.0015.01.HRV

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.009.01.0032.01.HRV&toc=OJ:C:2018:009:FULL