EU fondovi i Bespovratna sredstva za poduzetništvo u 2022.godini

Bespovratne potpore temeljem Nacionalnog plana za oporavak

Nacionalni plan za opravak i otpornost (NPOO) “težak” cca 9,9 milijuna eura provodit će se u 2022.godini prvenstveno s fokusom na digitalizaciju, inovacije i zelenu transformaciju. U strukturi NPOO prva od pet komponenti je C1 Gospodarstvo, u okviru koje se očekuje objava više interesantnih natječaja za poduzetnike, također prvenstveno za ulaganja u digitalnu i zelenu tranziciju te inovativna rješenja u poduzetništvu.

Otvoreni natječaj: C1.6. Bespovratne potpore za poduzetnike u turizmu i fizičke osobe iznajmljivače

U nastavku pregled očekivanih natječaja za poduzetnike u 2022.godini i planirani iznos ukupno raspoloživih sredstava za pojedine natječaje

Reforma C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo

C1.1.1. Jačanje konkurentnosti i zelena tranzicija gospodarstva

C1.1.2. Poticanje inovacija i digitalizacija gospodarstva

Reforma C1.2. Energetska tranzicija za održivo gospodarstvo

  • C1.2. R1-I2 Poticanje energetske učinkovitosti, toplinarstva i obnovljivih izvora energije za dekarbonizaciju energetskog sektora 1.250.000.000,00 kn

Reforma C1.4. Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava

  • C1.4. R5-I3 Program sufinanciranja kupnje novih vozila na alternativna goriva i razvoja infrastrukture alternativnih goriva u cestovnom prometu

– Nova vozila na alternativni pogon 160.000.000 kn
Infrastruktura za alternativna goriva 117.695.360 kn

Reforma C1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma