Bespovratne potpore za izgradnju i opremanje u cilju promicanja kružnog gospodarstva

1,9 milijarda kuna bespovratnih sredstava za MSP

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 1.srpnja 2022.godine novi natječaj temeljem Nacionalnog plana za otpornost i opravak: Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo.

Prijave se podnose od 1. 09. 2022. do 19. 12 2022. godine. Kontaktirajte nas za više informacija i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta.

Više o natječaju u nastavku:

Prihvatljivi sektori / djelatnosti (prema NKD 2007):

 • 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
 • 11 Proizvodnja pića
 • 13 Proizvodnja tekstila
 • 14 Proizvodnja odjeće
 • 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
 • 17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
 • 18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
 • 20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
 • 21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. priprabvaka
 • 22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
 • 23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
 • 24 Proizvodnja metala
 • 25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
 • 28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
 • 31 Proizvodnja namještaja

Iznosi potpore

Ukupno rspoloživa sredstva za natječaj iznose 1.900.000.000,00 kuna, odnosno 252.173.336,00 eura.)

Putem natječaja dodjeljivat će se bespovratne potpore u iznosu od 750.000 do 7.500.000,00 kuna za MSP te do 35.000.000 kuna za srednje kapitalizirana poduzeća,

Intenzitet potpore je od 35% do 80% a ovisi o vrsti ulaganja, veličini poduzeća i lokaciji ulaganja.

Prihvatljivi projekti

Potpore se dodjeljuju za ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i nabavu opreme za poslovanje, u cilju promicanja kružnog gospodarstva te dekarbonizacije i smanjenja emisija energetski intenzivnih industrija.

Neki od prihvatljivih troškova:

 • Gradnja i rekonstrukcija zgrada
 • Strojevi i oprema za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2
 • Informatičko-komunikacijska rješenja (softver)
 • ERP, CRM, E-commerce, itd
 • Patenti, autorska prava, znanja ili dr. vrste intelektualnog vlasništva;
 • Postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije, toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora iz obnovljivih izvora
 • Trošak energetskog pregleda
 • Usluge izrade tehničke dokumentacije, usluge stručnog nadzora
 • Usluge upravljanja i administracije, izrade dokumentacije za nabavu, revizije projekta…

Prihvatljivi prijavitelji

Na natječaj se mogu prijaviti mala, srednja i privatna srednje kapitalizirana poduzeća (i obrti) osnovani najkasnije u 2021.godini, koji su u istoj godini imali najmanje 10 (deset) zaposlenika te pozitivan EBITDA i minimalni udio kapitala i rezervi u pasivi 15%, a ako su obveznici poreza na dohodak nisu završili finacijsku godinu s gubitkom.

Izmjene – dodatni uvjeti: Prihvatljivi su prijavitelji s udjelom troškova energije u prihodu prijavitelja ei=≥2,00% u 2021. godini (uključujući ETS postrojenja kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova znatno ispod relevantnih referentnih vrijednosti)

Prijavitelji moraju u momentu prijave biti registrirani za djelatnost na koju se odnosi projekt, i to jednu sljedećih djelatnosti unutar sektora C Prerađivačka industrija (prema NKD 2007):

Izmjene – proširen popis prihvatljivih djelatnosti:

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
11 Proizvodnja pića
13 Proizvodnja tekstila
14 Proizvodnja odjeće
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. priprabvaka
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
24 Proizvodnja metala
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
31 Proizvodnja namještaja

Prijave se podnose od 1.rujna do 19. prosinca 2022. godine. Kontaktirajte nas za više informacija i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta