Natječaj u najavi: Jačanje akceleracijske aktivnosti novoosnovanih poduzeća

60.000.000 kn za novoosnovana poduzeća

Cilj natječaja je povećati spremnost za investicije i podržati rast novoosnovanih poduzeća uspostavljanjem visokokvalitetnog programa akceleracije. Cilj programa je imati trogodišnju stopu preživljavanja iznad 70% među sudionicima koji završe akceleracijski ciklus.

Pogledajte i druge natječaje za novoosnovana poduzeća i sve ostale najavljene natječaje za poduzetnike u 2022.godini

Prihvatljive aktivnosti

Putem natječaja dodjeljivat će se bespovratne potpore za akceleraciju na razdoblje od četiri godine kako bi se uspostavio program akceleracije u Hrvatskoj. Program akceleracije omogućit će mentorstvo, podršku spremnosti za investicije i pristup mrežama investitora za skupine do 20 novoosnovanih poduzeća tijekom razdoblja od najmanje 3 mjeseca.

Podrška spremnosti za investicije može uključivati pristup mentorstvu i savjetovanju poslovnih voditelja i poduzetnika, savjetovanje vezano uz strategije poslovanja i razvoja proizvoda, pristup stručnjacima u području tehnologije, stručnjacima za intelektualna prava, dobavljačima tehnologija, pristup potencijalnim klijentima, smjernice o početnim investicijskim aktivnostima i slično.

Potpora će također podrazumijevati dodjelu skromnih bespovratnih sredstava novoosnovanim poduzećima radi poboljšanja zrelosti inovativnog proizvoda, procesa ili usluge. Moguća je dopuna potpore kapitalnim ulaganjem akceleratora ili iz drugih izvora.

Prihvatljivi korisnici

Inovativna mala i srednja poduzeća koja trebaju dalje razvijati svoj kapacitet i poslovnu ideju prije nego što zatraže vanjska ulaganja.

Predviđene su dvije skupine novoosnovanih poduzeća (start-upova):

  1. Novoosnovana poduzeća u ranoj fazi kojima je još uvijek potrebna podrška u razvoju proizvoda i nalaze se negdje između TRL 5 i 6 i
  2. Zrelija novoosnovana poduzeća koja su negdje između TRL 6 i 8 koja su spremnija za investicije. Prva skupina dobit će osnovnu obuku o spremnosti za investicije s naglaskom na prvo predstavljanje, razumijevanje potreba klijenata i slično, dok će druga skupina dobiti napredniju obuku usredotočenu na pregovore, traženje klijenata itd. Svaki akceleratorski ciklus kulminirat će događajem predstavljanja ili demo danom, gdje će podržana novoosnovana poduzeća predstavljati svoje poboljšane projekte potencijalnim investitorima.

Iznos potpore

  • Ukupno raspoloživa sredstva: 60.000.000 kn
  • Maksimalni iznos potpore: 187.500 kn
  • Intenzitet potpore: Do 100%

Odabrani akceleratori razvit će radni program akceleracije u okviru kojeg će odabrana novoosnovana poduzeća dobiti podršku za razvoj. Svako podržano novoosnovano poduzeće dobit će bespovratna sredstva u iznosu do 187.500 kn koja može upotrijebiti za kupnju opreme, zaliha, ugovornog dodatnog osoblja ili vanjskih usluga.

Objava natječaja

Objava natječaja Jačanje akceleracijske aktivnosti planirana je za IV. kvartal 2022.godine