206 milijuna kuna za digitalizaciju poslovnih procesa MSP

Objavljen natječaj Bespovratne potpore za digitalizaciju

Natječaj je zatvoren.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 24.lipnja 2022.godine novi natječaj iz NPOO Bespovratne potpore za digitalizaciju (referentni broj Poziva: NPOO.C1.1.2.R3-I3.01).

Prijave se zaprimaju od 1. srpnja do 12. kolovoza 2022. godine, u modalitetu “privremenog poziva” (Poziv se NE zatvara prije određenog zadnjeg dana prijava, bez obzira na broj prijavljenih projekata)

Putem Natječaja dodjeljivat će se bespovratne potpore za digitalnu transformaciju poslovnih procesa MSP osnovanim najkasnije u 2021.godini, koji su u istoj godini imali najmanje 3 zaposlena te nisu završili finnacijsku godinu s gubitkom. Projekti se moraju odnositi na prihvatljive sektore (više u nastavku).

Najviši iznos potpore po jednom projektu je 750.000 kuna, a intenzitet potpore ovisi o indeksu razvijenosti županije (JP(R)S) sjedišta prijavitelja te može iznositi najviše 70%. Ukupna vrijednost projekta ne smije biti veća od poslovnog prihoda (prometa) prijavitelja u prethodnoj godini.

Za više informacija i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta stojimo na raspolaganju.

Više o natječaju u nastavku.

Cilj Natječaja Bespovratne potpore za digitalizaciju:

Cilj Poziva je “omogućiti digitalizaciju u svrhu digitalne transformacije hrvatskih MSP-ova nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem digitalnih vještina za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa, što će u konačnici rezultirati jačanjem tržišne pozicije poduzeća i rastom produktivnosti.”.

Prihvatljivi projekti

Prihvatljive aktivnosti

 • izrada, razvoj ili nabava digitalnih rješenja i tehnologija u svrhu digitalne transformacije poslovnih procesa ili proizvodnje
 • implementacija, prilagodba ili integracija digitalnih rješenja i tehnologija;
 • jačanje digitalnih vještina zaposlenika, povezano s prethodno navedenim aktivnostima.

Projekti moraju biti u skladu s načelom DNSH (“Do No Significant Harm” / “Ne nanosi bitnu štetu“ )

Isključeni sektori/djelatnosti

Prihvatljivi projekti ne uključuju aktivnosti ili troškove povezane uz sektore:

 • ribarstva i akvakulture
 • primarne poljoprivredne proizvodnje
 • djelatnosti prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:
  o ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju predmetni poduzetnici (Uvjet se odnosi na potpore koje su indirektno dodijeljene za primarne poljoprivredne proizvode, a u slučajevima gdje se potpora izražava u jedinicama kupljenog (primarnog) ili prodanog (prerađenog) proizvoda)
  o ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne prozvođače
 • proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište duhana i duhanskih proizvoda;
 • proizvodnje proizvoda i usluga navedenih u Uredbi o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava
 • trgovine na veliko i malo (NKD odjeljci: 45, 46 i 47
 • izdavačke djelatnosti (NKD odjeljak: 58)
 • emitiranje programa (NKD odjeljak: 60)
 • djelatnosti pružanja telekomunikacijskih i povezanih uslužnih djelatnosti (NKD odjeljak: 61)
 • djelatnosti računalnog programiranja, savjetovanja i djelatnosti povezane s njima (NKD odjeljak: 62)
 • informacijske uslužne djelatnosti (NKD odjeljak: 63)
 • financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD odjeljci: 64, 65, 66)
 • poslovanja nekretninama (NKD odjeljak: 68)
 • upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem (NKD odjeljak: 70)
 • promidžba (reklama i propaganda) (NKD odjeljak: 73.1)
 • djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) (NKD odjeljak: 77)
 • djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem i bez smještaja (NKD odjeljci: 87 i 88)
 • knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti (NKD odjeljak: 91)
 • djelatnosti kockanja i klađenja (NKD odjeljak: 92), proizvodnja i stavljanje na tržište
  uređaja za igre na sreću;

Projekt ne uključuje aktivnosti namijenjene:
o za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, financiranje osnivanja distribucijske mreže u drugim državama članicama i trećim zemljama te upravljanje takvom mrežom;
o ako se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu robu;a

Iznosi potpore

 • Ukupan raspoloživi iznos za natječaj Bespovratne potpore za digitalizaciju: 206.000.000,00 kuna
 • Minimalni iznos potpore po projektu: 150.000,00 kuna
 • Maksimalni iznos potpore po projektu: 750.000,00 kuna

Napomena: Poslovni prihod prijavitelja u prethodnoj godini mora iznositi 100 % ili više ukupne vrijednosti projekta

Intenzitet potpore:

 • Do 70 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S u I. skupini razvijenosti
 • Do 65 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S u II. skupini razvijenosti
 • Do 60 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S u III. skupini razvijenosti
 • Do 55 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S u IV. skupini razvijenosti

Prihvatljivi prijavitelji:

Na natječaj se mogu prijaviti poduzetnici koji su mikro, mala i srednja poduzeća MSP-ovi koji

 • U prethodnoj godini su imali najmanje tri (3) zaposlena na puno radno vrijeme (temeljem sati rada)
 • U prethodnoj godini nisu poslovali s gubitkom:
  • Obveznici poreza na dobit: koji mogu iskazati pozitivan EBITDA (EBITDA = poslovni prihod – poslovni rashod +amortizacija) u 2021.godini
  • Obveznici poreza na dohodak: koji nemaju iskazan gubitak prema DOH i P-PPI u 2021.godini

Napomena vezana za djelatnosti:

Kada je poduzetnik aktivan u jednom ili više navedenih neprihvatljivih sektora ili djelatnosti a ima i druge djelatnosti koje su prihvatljive, može ostvariti pravo na potporu za prihvatljive djelatnosti, uz uvjet da isključeni sektori ili aktivnosti i ne ostvaruju korist od potpore.

U tom slučaju korisnik potpore dužan je osigurati razdvajanje prihvatljivih od neprihvatljivih sektora bilo podjelom aktivnosti ili razdvajanjem troškova.

Prijavite se na Natječaj:

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 1. srpnja 2022. u 11 sati – do 12. kolovoza 2022.godine.

Za više informacija i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta za natječaj Bespovratne potpore za digitalizaciju stojimo na raspolaganju.