141.700.000 kuna za inovacije novih poduzetnika

Potpore do milijun kuna za inovativne projekte

01.04.2022. objavljen je Natječaj – Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“, vrijedan 141.700.000 kuna. Putem natječaja dodjeljivat će se bespovratna sredstva u iznosu od 200 tisuća do milijun kuna novoosnovanim poduzećima (uključujući i obrte), za razvoj inovativnih projekata, koji su već u višim fazama razvoja (TRL 5-8).

NOVO 12.07.2022. Prijave na novootvoreni natječaj zaprimaju se od 12.08. do 1 2.09. 2022.godine.

OBAVIJEST 31. svibnja 2022.: Poništenje Natječaja radi izmjene modaliteta “trajno otvorenog poziva” znanog kao “najbrži prst”

Objava o poništenju i zatvaranju Poziva na dostavu projektnih prijedloga BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01)

“Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poništava i zatvara Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća” (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01), zbog izmjene modaliteta Poziva. Slijedom navedenog, rad na projektnim prijavama neće biti moguć unutar sustava eNPOO nakon 14 sati, 31. svibnja 2022. godine.

O sljedećim koracima vezanim za Poziv potencijalni prijavitelji bit će pravovremeno obaviješteni. 

Sve verzije dokumentacije prestaju biti važeće.

https://hamagbicro.hr/objavljen-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-bespovratne-potpore-za-novoosnovana-poduzeca/

NOVO 12.07.2022. Prijave na novootvoreni natječaj zaprimaju se od 12.08. do 1 2.09. 2022.godine.

Više o pozivu u nastavku, a za detaljnije informacije i konzultantske usluge u pripremi, prijavi i provedbi projekta, uključujući postupak nabave stojimo na raspolaganju.

Više o pozivu u nastavku

Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

Do 1.000.000 kn potpore za projekte inovacija novih poduzetnika

Cilj Poziva

Potaknuti rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Iznos bespovratnih sredstava

 • Raspoloživi iznos sredstava: 141.700.000,00 HRK
 • najniži iznos potpore po prijavitelju: 200.000,00 kn
 • najviši iznos 1.000.000,00 HRK.
 • Intenzitet potpore: Do 85%

Prihvatljivi prijavitelji

 • Inovativni novoosnovani MSP-ovi: Osnovani najviše 5 godina a najmanje 30 dana prije dana prijave
 • Koji nisu nastali spajanjem ili izdvajanjem
 • Koji na dan prijave imaju registriranu djelatnost na koju se odnosi podneseni projektni prijedlog
 • Koji u momentu prijave imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj
 • Ograničenja pravnog oblika: Isključene su udruge i dobrotvorna društva

Prihvatljivi projekti

 • Projekti moraju rezultirati inovacijom (proizvodom/uslugom/tehnologijom).
 • Projekti su u višim fazama razvoja (TRL 5 – 8)
 • Projekti se provode u prihvatljivom sektoru / djelatnosti

TRL 5: Validacija tehnologije u relevantnom okruženju
TRL 6. Demonstracija tehnologije u relevantnom okruženju
TRL 7: Demonstracija tehnologije u operativnom okruženju
TRL 8: Uspostavljen i kvalificiran tehnološki sustav

Isključene sektori / djelatnosti

Ribarstva i akvakulture; Primarne poljoprivredne proizvodnje; Proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište duhana i duhanskih proizvoda; Kasina i istovjetna poduzeća, proizvodnja i stavljanje na tržište uređaja za igre na sreću; Proizvodnje proizvoda i usluga navedenih u Uredbi o popisu robe vojne namjene; Poslovanja nekretninama; Financijskih djelatnosti i djelatnosti osiguranja; Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem; Djelatnosti prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda

Napomena: Prijavitelj može biti registriran za više djelatnosti, pa i za neprihvatljive ali projekt koji prijavljuje ne smije se odnositi na neprihvatljive djelatnosti.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati

 • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije
 • ispitivanje, razvoj pilot-linija
 • zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvode, usluge ili tehnologije)
 • osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up tvrtke (u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije).

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi nabave instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta;
 • Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koje će raditi na provedbi projekta;
 • Troškovi amortizacije instrumenata, opreme i zgrada, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt a koje nisu nabavljene u sklopu provedbe projekta;
 • Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta kod prijavitelja, koji se izračunavaju po fiksnoj stopi do visine od 7% iznosa ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta.
 • Troškovi vanjskih usluga (savjetodavnih i pomoćnih usluga za inovacije, ugovornih istraživanja, edukacija i osposobljavanja….)
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, pripremu i provođenje postupaka nabave te vođenje projekta

Neprihvatljivi troškovi

Neki od neprihvatljivih troškova su:

 • PDV
 • Kupnja rabljene opreme;
 • Kupnja zemljišta i zgrada
 • Kupnja vozila;
 • Troškovi putovanja u RH (troškovi prijevoza, smještaja, dnevnica)
 • Troškovi usluga revizije povezani (ili nepovezani) s projektom

Provedba i trajanje projekta

 • Projektne aktivnosti ne smiju započeti prije predaje projektnog prijedloga niti završiti prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
 • Trajanje provedbe projekta je najdulje 24 mjeseca, ali ne dalje od lipnja 2026.

Obveze nakon ostvarenja potpore

 • Prijavitelj mora zaposliti minimalno 1 dodatnog zaposlenika u godini nakon provedbe projekta
 • Prijavitelj mora osigurati održivost rezultata projekta tri (3) godine nakon završetka provedbe projekta.

Prijavite se na natječaj

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 1. lipnja 2022. godine u 11:00 sati
do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine. Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.

Za više informacija i konzultantske usluge u pripremi, prijavi i provedbi projekta, uključujući postupak nabave stojimo na raspolaganju.