Potpore od 15.000 eura malim poljoprivrednicima

2. Natječaj LAG Marinianis za Mjeru 6.3.1.

LAG Marinianis objavio je 22. studenoga 2021. godine svoj drugi natječaj za LAG tip operacije 2.2.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, sukladnu Mjeri 6. tip operacije 6.3.1. Programa ruralnog razvoja.

Predmet Natječaja je dodjela potpora od 15.000 eura bespovratno malim poljoprivrednim gospodarstvima s područja LAG-a. Potpora se može iskoristiti za kupnju mehanizacije i opreme, ulaganje u objekte za proizvodnju, preradu ili prodaju i druga ulaganja. Napomena: Za razliku od novog nacionalnog natječaja, na LAG natječaju dopušteno je kupovati rabljene ili traktore (do 10 godina starosti) i novu drugu opremu te nije obvezno ulagati u povećanje gospodarstva i OIE/digitalizaciju. Više o nacionalnom natječaju pročitajte ovdje

Projekti se prijavljuju na natječaj u razdoblju od 07.12.2021. do 07.01.2022. godine. U slučaju da više projekata ostvaruje isti broj bodova prednost imaju ranije predani projekti.  Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme. Više o natječaju u nastavku:

Prihvatljivi korisnici: Tko se može prijaviti na Natječaj?

Na natječaj se mogu prijaviti mala poljoprivredna gospodarstva (OPG, SOPG, poljoprivredni obrti ili poduzeća te zadruge) ekonomske veličine od 2.000 do 7.999 eura, registrirana i upisana u Upisnik poljoprivrednika najkasnije do 1.10.2021.godine Iznimno, pčelari moraju biti upisani u Upisnik najkasnije do dana podnošenja prijave projekta, ali moraju biti upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka najkasnije 1.10.2021. godine. Svi moraju imati sjedište na području LAG-a i to:

Općine: Čađavica, Nova Bukovica, Sopje i Voćin te grad Slatina

Projekti se također moraju provoditi na navedenim područjima. Pogledajte i druge otvorene LAG Natječaje.

Izračunajte ekonomsku veličinu gospodarstva: EVPG_kalk_2018_webDownl

Iznos i intenzitet potpore

 • Iznos potpore: Putem natječaja za mjeru 6.3.1. odabrani projekti ostvaruju 15.000 eura bespovratne potpore, odnosno 113.278,50 kuna
 • Intenzitet potpore: Potpore se dodjeljuju za 100% prihvatljivih troškova projekta.
 • Ukupno raspoloživa sredstva za ovaj natječaj iznose 3.171.798,00 kuna. (28 projekta)

Prihvatljive aktivnosti

Što se može financirati iz potpore?

Jedna ili više od sljedećih projektnih aktivnosti:

 • Kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 • Kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda
 • Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (radi podizanja trajnih nasada ili za prehranu stoke)
 • Kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 • Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • Uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • Građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe
 • Stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade
 • Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva, uključujući troškove konzultanta do iznosa od 3.800,00 kuna.

Rokovi

Prijave se podnose od 07.12.2021. do 07.02.2022. godine.

U slučaju da više projekata ostvaruje isti broj bodova prednost imaju ranije predani projekti.  Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme.