Mjera 6.3.1. Natječaj LAG Una

15.000 eura bespovratno za male poljoprivrednike

Lokalna akcijska grupa (LAG) Una objavila je natječaj za LRS LAG-a za TO 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – Mjera 6 Tip operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH. Putem Natječaja dodjeljivat će se potpore u iznosu od 15.000 eura bespovratno (113.278,50 kuna) malim poljoprivrednim gospodarstvima, za kupnju mehanizacije i opreme i druga ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju i preradu.

Prijave se podnose od 13.12.2021. do 13.1.2022. godine. Pristigli projekti rangiraju se po bodovima prema zadanim kriterijima, a u slučaju da više projekata ima jednaki broj bodova prednost ostvaruju ranije predani.

Za razliku od novog nacionalnog natječaja, na LAG natječaju prihvatljiva je kupnja novih ili rabljenih traktora (do 10 godina starosti), a korisnici biraju jednu ili više aktivnosti te nema obveznih ulaganja u povećanje, OIE i digitalnu opremu, kao što je to na nacionalnom natječaju.

Objavljen novi nacionalni natječaj za mjeru 6.3.1.

Korisnici potpore: Tko se može prijaviti na LAG natječaj?

Na natječaj se mogu prijaviti mala poljoprivredna gospodarstva (OPG, SOPG, poljoprivredni obrti ili poduzeća te zadruge) ekonomske veličine od 2.000 do 7.999 eura s područja LAG obuhvata i to:

Ukoliko više projekata ostvaruje isti broj bodova prednost imaju ranije predani projekti.  Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme. Troškovi konzultantskih usluga prihvatljivi su projektni troškovi i mogu se uračunati u iznos potpore.

 • Općine: Dvor, Hrvatska Dubica, Majur i Sunja
 • Grad : Hrvatska Kostajnica

Projekti se također moraju provoditi na navedenim područjima.

Izračunajte ekonomsku veličinu gospodarstva: EVPG_kalkulator _

Pogledajte i druge otvorene LAG Natječaje.

Iznos bespovratne potpore

 • Iznos potpore: Putem natječaja za mjeru 6.3.1. dodjeljivat će se potpore u iznosu od  15.000 eura bespovratno (113.278,50 kn) po jednom projektu.
 • Intenzitet potpore: Potpore se dodjeljuju za 100% prihvatljivih troškova projekta.
 • Ukupno raspoloživa sredstva za ovaj natječaj iznose 1.246.063,50 kuna,

Prihvatljive aktivnosti i troškovi: Što se može financirati iz potpore?

Bespovratna potpora može se iskoristiti za jednu ili više od sljedećih aktivnosti/troškova:

 • Kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 • Kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda
 • Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (radi podizanja trajnih nasada ili za prehranu stoke)
 • Kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (prihvatljiva je NOVA mehanizacija, oprema i strojevi, izuzev traktora, koji mogu biti rabljeni, starosti do 10 godina, pod uvjetom da su boljih tehničkih karakteristika i noviji, od postojećeg na gospodarstvu)
 • Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • Uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • Građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe
 • Stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade
 • Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva, uključujući troškove konzultanta do iznosa od 3.800,00 kuna.

Rokovi

Prijave se podnose od 13.12.2021. do 13.1.2022. godine.

U slučaju da više projekata ostvaruje isti broj bodova prednost imaju ranije predani projekti. Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme. Troškovi konzultantskih usluga prihvatljivi su projektni troškovi i mogu se uračunati u iznos potpore.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovome LAG Natječaju iznosi 1.246.063,50 kuna, a potpora po jednom projektu iznosi 15.000 eura bespovratno.