15.000 eura bespovratno malim poljoprivrednim gospodarstvima

Mjera 6.3. Novi natječaj LAG Vuka-Dunav

Natječaj je zatvoren.

LAG Vuka-Dunav objavila je novi Natječaj za bespovratna sredstva za Tip operacije 1.3.3. LRS „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ sukladan Mjeri 6 Podmjeri 6.3. TO 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH. Putem Natječaja mala poljoprivredna gospodarstva s područja LAG-a mogu ostvariti potporu od 15.000 eura bespovratno (113.278,50 kuna) za kupnju mehanizacije i opreme i druga ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju i preradu. Prijave se podnose od 9.kolovoza do 17. rujna 2021. godine.

Projekti se rangiraju po bodovima, a kriteriji bodovanja definirani su Natječajem. U slučaju da dva ili više projekata ima isti broj bodova, prednost ostvaruje ranije predani projekt!.  Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme. Troškovi konzultantskih usluga prihvatljivi su projektni troškovi i mogu se uračunati u iznos potpore.

Prihvatljivi korisnici: Tko se može prijaviti?

Na natječaj se mogu prijaviti mala poljoprivredna gospodarstva (OPG, SOPG, obrti, poduzeća ili zadruge) ekonomske veličine od 2.000 do 7.999 eura, s područja LAG obuhvata i to: Općine: Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vuka, Vladislavci, te mjesni odbori Brijest, Josipovac, Sarvaš, Tenja i Višnjevac.

Projekti se također moraju provoditi na navedenim područjima. Pogledajte i druge otvorene LAG Natječaje.

Izračunajte ekonomsku veličinu gospodarstva:

Iznos bespovratne potpore

 • Iznos potpore: Putem natječaja za mjeru 6.3.1. dodjeljuju se potpore u iznosu od  15.000 eura bespovratno, odnosno 113.278,50 kuna po jednom projektu.
 • Intenzitet potpore: Potpore se dodjeljuju za 100% prihvatljivih troškova projekta.
 • Ukupno raspoloživa sredstva za ovaj natječaj iznose 2.492.127,00 (22 projekta).

Što se može financirati iz potpore?

Prihvatljive aktivnosti i troškovi
Bespovratna sredstva za poljoprivredu

Bespovratna potpora može se iskoristiti za jednu ili više od sljedećih aktivnosti/troškova:

 • Kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 • Kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda
 • Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (radi podizanja trajnih nasada ili za prehranu stoke)
 • Kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 • Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • Uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • Građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe
 • Stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade
 • Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva, uključujući troškove konzultanta do iznosa od 3.800,00 kuna.

Rokovi

Prijave se podnose od 9.kolovoza do 17. rujna 2021. godine.

U slučaju da više projekata ostvaruje isti broj bodova prednost imaju ranije predani projekti.  Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme.