Otvoreni natječaji za ulaganja u poljoprivredi

U studenom i prosincu 2020.godine otvoreno je više natječaja za bespovratna sredstva za poljoprivrednu mehanizaciju i druga ulaganja u poljoprivredi i to natječaji na nacionalnoj razini, koje provodi Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanja, kao i lokalni natječaji koje provode LAG-ovi (lokalne akcijske grupe). Radi se o natječajima iz više mjera Programa ruralnog razvoja.

Provjerite uvjete natječaja, pripremite svoj projekt na vrijeme i iskoristite bespovratna sredstva za poljoprivredu. Kontaktrirajte nas za više informacija i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta.Pregled otvorenih natječaja u poljoprivredi u nastavku:

Mjera 4. Tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

 • Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena.
 • Intenzitet potpore: 100%
 • Korisnici:

– poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika
– javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili
– udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara,

 • Prihvatljiva ulaganja:

Ulaganje u građenje terasastih parcela
Ulaganje u građenje (vanjskih) suhozida
Ulaganje u sadnju živica
Uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta

 • Otvoren od 9.11. 2020. do 11. 1. 2021.g.

Mjera 4 Tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir

 • Svrha natječaja: Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru povrća – krumpir
 • Korisnici
 • a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • b) proizvođačke organizacije
 • Iznos bespovratne potpore je od 5.000 eura do 100.000 eura.
 • Otvoren od 24.8. do 30.11.2020.godine

Mjera 6 Tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava – LAG Natječaji

 • Predmet i svrha natječaja: Dodjela bespovratnih sredstava za poljoprivrednu mehanizaciju, strojeve i opremu, kupnju zemljišta i životinja, izgradnju objekata i druga ulaganja u poljoprivredi
 • Iznos potpore: 15.000 eura bespovratno
 • Korisnici: Mala poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 2.000 do 7.999 eura

Trenutno otvoreni natječaji za mjeru 6.3.1.

Mjera 5 Tip operacije 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

 • Otvoren od 6.11. 2020. do 29.1.2021.g.

Mjera 8 Tip operacije 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

 • Otvoren od 1.6. 2020. do 30. 11. 2020. g.

Mjera 3. Tip operacije 3.2.1. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja

 • Otvoren od 6.7.2020. do 31.12.2020.

Agencija za plaćanja najavila je i objavljivanje dva natječaja iz Vinske omotnice do krja studenog 2020.godine.

Na natječaje koje provodi Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanja mogu se javiti korisnici iz cijele RH, a na LAG natječaje samo korisnici s područčja obuhvata LAG-a.

Provjerite uvjete natječaja, pripremite svoj projekt na vrijeme i iskoristite bespovratna sredstva za poljoprivrednu mehanizaciju i druga ulaganja u poljoprivredi. Kontaktrirajte nas za više informacija i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta.