Potpore od 15.000 eura bespovratno malim poljoprivrednicima

LAG Natječaj za Mjeru 6.3.

LAG Bosutski niz objavio je 19.07.2021. godine Natječaj za bespovratne potpore malim poljoprivrednim gospodarstvima sukladan Mjeri 6 Podmjeri 6.3. TO 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH. Putem Natječaja dodjeljuju se potpore u iznosu od 15.000 eura bespovratno (113.278,50 kuna) malim poljoprivrednim gospodarstvima, za kupnju mehanizacije i opreme i druga ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju i preradu. Prijave se podnose od 30.08. do 11. 10. 2021. godine.

Korisnici potpore: Tko se može prijaviti na natječaj?

Na natječaj se mogu prijaviti mala poljoprivredna gospodarstva (OPG, SOPG, obrti, poduzeća ili zadruge) ekonomske veličine od 2.000 do 7.999 eura, s područja LAG obuhvata i to:

 • Općine: Andrijaševci, Babina Greda, Cerna, Gradište, Ivankovo, Jarmina, Nijemci, Privlaka, Stari Mikanovci i Vođinci
 • Grad Otok

Projekti se također moraju provoditi na navedenim područjima.

Izračunajte ekonomsku veličinu gospodarstva:

U slučaju da više projekata ostvaruje isti broj bodova prednost imaju ranije predani projekti. Kontaktirajte nasza više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme. Troškovi konzultantskih usluga prihvatljivi su projektni troškovi i mogu se uračunati u iznos potpore.

Pogledajte i druge otvorene LAG Natječaje.

Iznos bespovratne potpore

 • Iznos potpore: Putem natječaja za mjeru 6.3.1. dodjeljuju se potpore u iznosu od  15.000 eura bespovratno, odnosno 113.278,50 kuna po jednom projektu.
 • Intenzitet potpore: Potpore se dodjeljuju za 100% prihvatljivih troškova projekta.
 • Ukupno raspoloživa sredstva za ovaj natječaj iznose 1.812.456,00 kuna (16 projekata).

Prihvatljive aktivnosti i troškovi: Što se može financirati iz potpore?

Bespovratna potpora može se iskoristiti za jednu ili više od sljedećih aktivnosti/troškova:

 • Kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 • Kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda
 • Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (radi podizanja trajnih nasada ili za prehranu stoke)
 • Kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 • Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • Uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • Građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe
 • Stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade
 • Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva, uključujući troškove konzultanta do iznosa od 3.800,00 kuna.

Rokovi

Podnošenje prijave: Krajnji rok za podnošenje prijava je 11. listopada 2021.godine.

U slučaju da više projekata ostvaruje isti broj bodova prednost imaju ranije predani projekti. Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme. Troškovi konzultantskih usluga prihvatljivi su projektni troškovi i mogu se uračunati u iznos potpore.