Kako do potpore za kuću za odmor?

Kuće za odmor među najtraženijim su vrstama turističkih objekata. Bilo da se kuća za odmor nalazi uz more, u zaleđu ili na kontinentu, u ruralnoj sredini ili u gradskom središtu, kvalitetno izgrađena i s ukusom opremljena kuća za odmor, uz pravu marketing strategiju sigurno će pronaći svoj put do gosta.

14.2.2020. Nacrt novog natječaja za 2020.godinu 

No sve to  zahtijeva i znatna financijska sredstva, što je mnogima nesavladiva prepreka u ostvarenju poduzetničkih planova i vizija.

Razlog je to zbog kojeg je sve više potencijalnih ulagača u potrazi za dodatnim, povoljnim izvorima financiranja za izgradnju i opremanje kuća za odmor. Povoljni poduzetnički krediti a posebno bespovratna sredstva iz EU fondova za kuće za odmor svakako su dobro, a ponekad i jedino moguće,  rješenje za lakši početak.

EU potpore za kuće za odmor mogu ostvariti fizičke i pravne osobe, i to OPG-ovi, obrti i poduzeća. Za privatne iznajmljivače – objekte u domaćinstvu EU potpore trenutno nisu dostupne.

Kako do  EU potpore za kuće za odmor?

clouds-803886_1280

EU potpore za kuće za odmor mogu ostvariti fizičke i pravne osobe, i to OPG-ovi, obrti i poduzeća. Za privatne iznajmljivače – objekte u domaćinstvu EU potpore trenutno nisu dostupne.

Kad je riječ o bespovratnim potporama za kuće za odmor iz EU fondova, najizdašnija je ponuda na raspolaganju onima koji kane razvijati seoski turizam; turizam u ruralnom području povezan s ponudom domaćih poljoprivrednih proizvoda.

Izgradnja  i opremanje kuća za odmor   u ruralnim sredinama potiču se putem Podmjere 6.2. i Podmjere 6.4. Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.,  koji se u najvećem dijelu  financira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te manjim dijelom iz proračuna RH.

14.6.2018. Objavljen Natječaj za Podmjeru 6.4.

U okviru Podmjere 6.2. Programa ruralnog razvoja bespovratna sredstva iznose 50.000 eura za 100% ulaganja, što znači da se od korisnika ne traži ulaganje vlastitih sredstava  u prijavljeni projekt.

U okviru Podmjere 6.4. potpora može iznositi od 3.500 do čak 200.000 eura, za 70% prihvatljivog ulaganja.

Kao i uvijek kad se radi o bespovratnim sredstvima iz EU fondova, za kuću za odmor nije dovoljno imati viziju i dobru volju. Projektnu ideju treba razraditi u projektni prijedlog, konkretizirati u obliku poslovnog plana i predočiti ocjenjivačima, sve to po propisanim pravilima.

Naknade za konzultantske usluge mogu se u cijelosti refundirati iz potpore. Zatražite neobvezujuću ponudu i pripremite svoj projekt kvalitetno i na vrijeme.

Više o podmjeri 6.2. Više o Podmjeri 6.4.

Kuće za odmor spadaju i u prihvatljive investicije u četiri ograničena poziva namijenjena poduzetnicima u gradu Benkovcu, Kninu, Petrinji i Belom Manastiru. Natječaji su objavljeni a prijave se zaprimaju od 30. 04. 2018. godine. Iznos de minimis bespovratnih potpora po projektu može iznositi od 30.000,00 do 500.000,00 kuna za 85% ulaganja  a regionalnih potpora od 500.000,00 do 3.000.000,00 kuna za 45% ulaganja.

Za ožujak 2018.godine najavljen je i  Javni poziv za povećanje energetske učinkovitosti u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina) koji se odnosi i na kuće za odmor.

Postoje li nacionalne potpore za kuće za odmor?

Bespovratna sredstva za turizam dostupna su obrtima, OPG-ovima i pravnim osobama, dok privatni iznajmljivači u domaćinstvu nisu obuhvaćeni. Ova je skupina obuhvaćena jedino u nekim programima općina/gradova i županija.

Turistička ponuda kuća za odmor u Hrvatskoj je doista raznolika i bogata, ali prostora za nove „igrače“ na tržištu itekako ima jer je potražnja vrlo dobra, s tendencijom porasta iz godine u godinu.

Nedostatak financijskih sredstava koji je kočnica brojnim potencijalnim ulagačima na putu u poduzetničke vode ujedno je i prepreka obogaćenju turističke ponude čitave zemlje, kao turističke destinacije. U cilju poboljšanja turističke ponude Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica raspisuju godišnje javne pozive za bespovratna sredstva turističkom sektoru.

Više: Potpore HTZ 2018 Potpore Ministarstva turizma

Ova su bespovratna sredstva dostupna OPG-ovima tako i obrtima, poduzećima, turističkim agencijama, jedinicama lokalne samouprave, dok od 2018.godine niti ova sredstva nisu dostupna privatnim iznajmljvačima u domaćinstvu.

Privatni iznajmljivači u domaćinstvu do 2018.godine mogli su  aplicirati za izgradnju i opremanje bazena uz kuće za odmor (kao i uz aparmane i druge vrste objekata), ali ova mjera je na žalosti od 2018.godine izostavljena.

Ostalima su, pored ulaganja u bazene,  dostupna i bespovratna sredstva za izgradnju, renoviranje i opremanje objekata, nabavu sportsko-rekreativne opreme, dodatnih sadržaja i slično.

Što je s povoljnim kreditima iz EU fondova?

Kuće za odmor mogu se financirati i iz povoljnih kredita koje sufinancira EU. Radi se, doduše, o povratnim sredstvima, ali s najpovoljnijim kamatama na tržištu kredita, već od 0,5%. Odobrava se i rok počeka, što je izuzetna pogodnost za poduzetnike početnike. Za ove kredite također je potrebno pripremiti poslovni plan.

Više: ESIF krediti za rast i razvoj   ESIF zajmovi za male poduzetnike

396-property-396

Postoji zadovoljavajuće turističko tržište potražnje za svim vrstama kuća za odmor; od jednostavnih i manjih objekata skromnije ponude pa sve do luksuznih posjeda čije se kvalitete ponude ne bi posramio niti jedan prvorazredni hotel. Posebno su tražene kuće za odmor s bazenom i drugim dodatnim sadržajima.

Iako je ljetna sezona još uvijek neusporediva s potražnjom i ponudom izvan sezone a lokacije uz more su  još uvijek najtraženije, kuće za odmor u planinama, uz jezera, u zaleđu i na kontinentu svakako imaju veliki potencijal.  Kvalitetno izgrađena i s ukusom opremljena kuća za odmor uz pravu marketing strategiju sigurno će pronaći svoj put do gosta.