Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“

Status: Zatvoren

otvoren od 30. studenog 2017. do 28. veljače 2018.

Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti jačanja kapaciteta ciljanih skupina u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanja javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi, razvoj i/ili uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi, priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa te razvoj suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi.

U hrvatskom kontekstu se novi modeli sudioničkog upravljanja temeljeni na civilno-javnom partnerstvu vezuju uz društveno-kulturne centre. Preduvjet razvoja postojećih i uspostave novih je jačanje stručnih i upravljačkih kapaciteta relevantnih dionika, kao i njihovo povezano i suradničko djelovanje.

Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti jačanja kapaciteta ciljanih skupina u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanja javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi, razvoj i/ili uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi, priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa te razvoj suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi.
Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 11.ii.1 Razvijanje kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito NVO i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.
  • Fond: Europski socijalni fond
  •  Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
  • Tip natječaja: otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
  • Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture
  • Područje: Dobro upravljanje

 

Opći cilj : Razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora.

Ukupna alokacija: Za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga osigurano je 50.000.000,00 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 300.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 2.500.000,00 HRK.

Intenzitet bespovratne potpore: Udio financiranja – bespovratnih sredstava – po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

U okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

Skupina aktivnosti A

Element 1. Jačanje kapaciteta ciljanih skupina u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanje javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi

Prihvatljive aktivnosti:

aktivnosti pripreme, provedbe i sudjelovanja u programima jačanja kapaciteta[1] u području sudioničkog planiranja, programiranja, odlučivanja i upravljanja u kulturi za ciljane skupine. Aktivnosti mogu uključivati i izradu priručnika, publikacija i sl. radi diseminacije informacija i promocije dobrih praksi te aktivnosti podizanja javne svijesti i zagovaranja civilno-javnog partnerstva i sudioničkog upravljanja u kulturi, kao i korištenja javne infrastrukture u iste svrhe

Element 2. Razvoj i/ili uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi

Prihvatljive aktivnosti:

  • aktivnosti unapređenja postojećih te izrade i/ili uspostave novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi (uključivanje organizacija civilnog društva i javnog sektora te lokalne zajednice u provedbu aktivnosti je obavezno). Aktivnosti mogu uključivati: izradu planova u kojima se razrađuju modeli sudioničkog upravljanja, njihova uspostava i održivost te izradu drugih relevantnih studija i dokumenata[1]; provedbu istraživanja o modelima sudioničkog upravljanja u kulturi povezanih s izradom/razradom modela sudioničkog upravljanja te aktivnosti izrade i provedbe sustava praćenja i vrednovanja modela sudioničkog upravljanja u kulturi

Element 3.  Priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa

Prihvatljive aktivnosti:

  • aktivnosti pripreme i provedbe kulturnih i umjetničkih projekata i programa i/ili edukacijskih projekata i programa u području umjetnosti i kulture, s naglaskom na projekte i programe u čije je planiranje, pripremu, odnosno provedbu aktivno uključena lokalna zajednica

Projektni prijedlog koji se odnosi na skupinu aktivnosti A mora uključivati elemente 1., 2. i 3.

Dokumenti i studije mogu uključivati planove održivosti, poslovne planove, planove komunikacije i vidljivosti i sl.

ktivnosti obuhvaćene programima mogu uključivati: obuke, mentorstva, treninge, savjetovanja, radionice, stručne skupove, seminare, tečajeve, studijska putovanja, razmjene iskustava i dobre prakse i sl.

Skupina aktivnosti B

Element 1. Razvoj suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi

Prihvatljive aktivnosti:

  • aktivnosti uspostave suradnje i umrežavanja te prijenos znanja i iskustava u svrhu izgradnje kapaciteta u području sudioničkog planiranja, programiranja, odlučivanja i upravljanja u kulturi za ciljane skupine
  • aktivnosti razmjene i/ili zajedničke pripreme i provedbe kulturnih i umjetničkih projekata i programa te edukacijskih projekata i programa u području umjetnosti i kulture s naglaskom na projekte i programe u čije je planiranje, pripremu, odnosno provedbu aktivno uključena lokalna zajednica

aktivnosti podizanja javne svijesti i zagovaranja praksi civilno-javnog partnerstva i sudioničkog upravljanja u kulturi, kao i korištenja javne infrastrukture u iste svrhe

Aktivnosti obuhvaćene programima mogu uključivati: obuke, mentorstva, treninge, savjetovanja, radionice, stručne skupove, seminare, tečajeve, studijska putovanja, razmjene iskustava i dobre prakse i sl.