Javni pozivi Razvoj poduzetništva u u Benkovcu, Kninu, Petrinji i Belom Manastiru

Status: u najavi / Prijave od 30.04.2018 do 28.06.2019

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 7. prosinca 2017. četiri poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenim postupcima dodjele bespovratnih sredstava i to:

„Razvoj poduzetništva u gradu Benkovcu“
„Razvoj poduzetništva u gradu Belom Manastiru“
„Razvoj poduzetništva u gradu Kninu“
„Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji“

Zatražite više podataka i pripremite na vrijeme svoj projekt za bespovratnu potporu

Osnovni podaci o javnim pozivima:

Vrste potpora

De minimis potpore

 • Prihvatljive aktivnosti / troškovi:
  • ulaganje u materijalnu imovinu
  • ulaganje u nematerijalnu imovinu
  • vanjske usluge za ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga
  • ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga
  • ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika
  • priprema prijave na ovaj Poziv (prihvatljiva od dana objave Poziva)
  • provedba nabave za potrebe projekta
  • revizija projekta u skladu s točkom 5.6 Poziva
 • Prihvaljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća
 • Iznos potpore: Od 30.000,00 do 500.000,00 kuna.
 • Intenzitet potpore do 85%

Regionalne potpore

 • Prihvatljive aktivnosti / troškovi:
  • Ulaganje u materijalnu imovinu vezano uz početno ulaganje i početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti
  • Ulaganje u nematerijalnu imovinu vezano uz početno ulaganje i početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti
 • Prihvatljivi prijavitelji: Mikro i mala poduzeća
 • Iznos potpore:  od 500.000,00 do 3.000.000,00 kuna
 • Intenzitet potpore do 45%

Zatražite više podataka i pripremite na vrijeme svoj projekt za bespovratnu potporu

Ovim pozivima nastavljena je provedba Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, kroz koji Republika Hrvatska ima na raspolaganju ukupno 120 milijuna eura iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za ulaganje u oporavak pet depriviranih malih gradova: Benkovac, Beli Manastir (uključujući Općinu Dardu), Knin, Petrinju i Vukovar. Cilj ulaganja je smanjiti regionalne razlike, socijalnu nejednakost, isključenost i siromaštvo, kao i daljnju depopulaciju navedenih područja  integriranim korištenjem sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ i Europskog socijalnog fonda (ESF) kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Svrha objavljenih poziva je podrška procesu jače gospodarske aktivnosti malog i srednjeg poduzetništva u navedenim gradovima ulaganjem u poduzetničku infrastrukturu i potporu poduzetnicima, a u svrhu poboljšanja konkurentnosti postojećih poduzetnika, kao i poduzetnika početnika. Prihvatljivi projekti odnose se na potrebna ulaganja u poduzetničku infrastrukturu, direktnu potporu za poduzetnička ulaganja i zapošljavanje te izgradnju ljudskih kapaciteta za potporu poduzetnicima. Rezultati bi trebali biti vidljivi kroz rast broja investicija, rast konkurentnosti postojećih poduzeća te rast zapošljavanja i samozapošljavanja u svih sektorima uključujući i socijalno poduzetništvo. Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće.

Ukupne alokacije za razvoj poduzetništva po gradovima iznose: Beli Manastir – 4.250.000,00 kn, Benkovac – 11.900.000,00 kn, Knin –  22.250.000,00 kn i Petrinja – 21.250.000,00 kn.