InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Mjera 6.2.1. Natječaj 2020.godine

Mjera 6.2. Potpore za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na gospodarstvima

Drugi Natječaj za mjeru 6.2., za 2020.godinu je ZATVOREN,

Predmet natječaja iz Mjere 6.2. je dodjela bespovratnih potpora za pokretanje novih, dopunskih djelatnosti na postojećim poljoprivrednim gospodarstvima. Ciljevi ove mjere su zapošljavanje ili očuvanje postojećih radnih mjesta na gospodarstvima pa tako svaki projekt mora ostvariti barem jedan od ova dva cilja. Bespovratna potpora iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, za 100 posto prihvatljivih troškova. projekta.

Koji su uvjeti za prijavu, koje aktivnosti su prihvatljive, kako se računaju bodovi i koje obveze očekuju korisnike nakon ostvarivanja potpore pročitajte u nastavku.

Kontaktirajte nas za više detalja i pomoć konzultanta u izradi projekta. 

Uvjeti za prijavu na natječaj za mjeru 6.2.

 • Upis u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci

Na natječaj se stoga mogu prijaviti samo već registrirana poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrt ili poduzeće) upisana u Upisnik poljoprivrednika barem 12 mjeseci. Vrijeme se računa od datuma predaje zahtjeva za potporu – projekta za mjeru 6.2. Napominjemo da su svi registrirani OPG-ovi upisani u upisnik poljoprivrednika samim osnivanjem ali za obrte i poduzeća sami upis djelatnosti poljoprivrede na popis djelatnosti ne znači ujedno ispunjavanje ovog uvjeta; upis u Upisnik poljoprivrednika obavlja se u ispostavama Agencije za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Više

 • Ekonomska veličina minimalno 1.000 eura

Gospodarstva koja se prijavljuju na natječaj iz mjere 6.2. moraju imati ekonomsku veličinu od minimalno 1.000 eura. Kako izračunati ekonomsku veličinu pogledajte na poveznici, a službeni izračun i potvrdu izdaje Savjetodavna služba.

 • Osoba koja će biti zaposlena na gospodarstvu

Kako su ciljevi ove mjere su zapošljavanje ili očuvanje postojećih radnih mjesta na gospodarstvima u ruralnim sredinama, svaki projekt kojega financira Mjera 6.2. mora ostvariti barem jedan od ta dva cilja, što znači da svaki prijavitelj mora imati  barem jednog zaposlenika, i to na 5 godina, počevši najkasnije u roku od 24 mjeseca od provedbe projekta i zahtjeva za drugu ratu potpore,

 • Lokacija sjedišta i prebivališta

Sjedište gospodarstva – prijavitelja mora biti u istoj ili susjednoj općini / gradu u kojoj se planira provoditi projekt.

Nadalje, naselje u kojemu se provodi projekt ne smije imati više od 5.000 stanovnika.

Dodatno za ma projekte koji se odnose na smještajne objekte ruralnog turizma naselje ne smije imati izlaz na more. Iznimka su naselja na otocima i poluotoku Pelješcu, koja su prihvatljiva i ako imaju izlaz na more.

 • Djelatnost za koju se traži potpora ne smije biti već registrirana

Kako se radi o pokretanju nove djelatnosti, gospodarstva – prijavitelji niti njihova povezana poduzeća/osobe ne smiju u trenutku prijave imati već registriranu djelatnost za koju traže potporu.

Nova djelatnost, koja se pokreće projektom, može biti u sektoru turizma, prerade, usluga ili tradicijskih obrta (moguće je odabrati samo jedan sektor!) Ako se projekt odnosi na sektor turizma, prerade ili proizvodnje tradicijskih proizvoda prijavitelj (niti povezana poduzeća) ne smije imati niti jednu djelatnost iz tog sektora, a ako se projekt odnosi na usluge, tada ne smije imati registriranu djelatnost upravo te konkretne usluge koju planira pokrenuti.

Ovaj uvjet odnosi se kod OPG-a na nositelja i sve članove, a kod obrta i poduzeća na odgovorne osobe i njihova povezana poduzeća. 

Koje projekte financira Mjera 6.2.?

 • Sektori i djelatnosti

Kako je prethodno već navedeno, Mjera 6.2. financira pokretanje nove djelatnosti u sektoru turizma, prerade, usluga ili tradicijskih obrta (moguće je odabrati samo jedan sektor!).

Sektor turizma u ruralnom području 

 • Posebni uvjet: Naselje u kojem se provodi projekt ne smije imati izlaz na more. Iznimka su naselja na otocima i poluotoku Pelješcu, koja su prihvatljiva i ako imaju izlaz na more

Sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda  

 • Rezultat prerade (izlazni proizvod)  mora biti »nepoljoprivredni proizvod« što znači proizvod koji nije naveden na popisu iz Priloga I. UFEU. Primjeri na poveznici

Sektor pružanja usluga u ruralnim područjima  

 • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
 • usluge u društvenim djelatnostima
 • intelektualne usluge

Sektor tradicijskih i umjetničkih obrta 

 • Sukladno propisima

Prihvatljive aktivnosti i troškovi projekta

 • Izgradnja novih objekata i rekonstrukcija postojećih objekata u svrhu pokretanja nove nepoljoprivredne djelatnosti (potrebno je imati minimalno idejni projekt s troškovnikom, izrađeno i ovjereno od strane ovlaštenog projektanta)
 • Opremanje novih objekata za pokretanja nove nepoljoprivredne djelatnosti
 • Opremanje postojećih objekata za pokretanja nove nepoljoprivredne djelatnosti (potrebno je imati uporabnu dozvolu i dokaz legalnosti građevine)
 • Izgradnja bazena
 • Kupnja 1 vozila (do 150.000,00 kuna) ili 1 plovila (do 178,000 kuna)
 • Kupnja razne opreme/strojeva za djelatnost
 • Kupnja nekretnine (Projektom se može za ovu aktivnost financirati samo do 37.000 kuna. Ukoliko su troškovi nekretnine veći, kupnja može biti dio projekta ali ostatak iznosa financira sam korisnik)
 • Trošak dokumentacije (također do 37.000 kuna) geodetske podloge, idejni projekti, ostala projektno-tehnička dokumentacija, također do 37.000 kuna i trošak usluga konzultanta za pripremu projekta

Obveze korisnika nakon ostvarivanja potpore iz mjere 6.2. 

Korisnik bespovratne potpore iz Mjere 6.2. provodi projekt u roku od 2 godine od potpisivanja ugovora o financiranju. Najkasnije do isteka tog roka mora registrirati novu nepoljoprivrednu djelatnost za koju je dobio potporu i pokrenuti poslovanje.

U roku od 24 mjeseca od završetka projekta i isplate 2.rate potpore mora se ostvariti cilj zapošljavanja minimalno jedne osobe na gospodarstvu ili očuvanje početnih radnih mjesta. Više zaposlenih osoba donosi više bodova na natječaju za mjeru 6.2. Više o bodovanju i rangiranju projekata

Kontaktirajte nas za više detalja i pomoć konzultanta u izradi projekta. 

%d blogeri kao ovaj: