Zašto se izrađuju planski financijski dokumenti?

Poslovni plan   je pisani dokument koji sadrži potanko razrađenu analizu o ulaganju u posao, o predviđenim budućim rezultatima poslovanja, te o različitim rješenjima za moguće rizične situacije koje budućnost može donijeti. 

Naše usluge obuhvaćaju izradu poslovnih planova i investicijskih studija za HAMAG ESIF i HBOR kredite kao i za druge namjene. Zatražite neobvezujuću ponudu i informirajte se o svim detaljima.

Poslovni plan je opsežan planski dokument koji sadrži brojne financijske analize i projekcije izrađene propisanom metodologijom, kao i detaljnu analizu same poslovne ideje, poduzeća, poslovne okoline i drugih relevantnih čimbenika.

Poslovni plan nastaje kao statičan dokument, napisan u jednoj točki u vremenu, ali je isto tako moguće revidiranje poslovnog plana u određenim vremenskim intervalima, sukladno promjenama u poduzeću i njegovoj okolini. Usporedba planiranog i ostvarenog osnova je za ocjenu uspješnosti projekta i daljnje poslovno planiranje.

Poslovni plan izrađuje se za potrebe kreditne dokumentacije (HAMAG i HBOR krediti, krediti komercijalnih banaka), kao dio projektnog prijedloga za projekte financirane iz EU fondova i dr., ali i za vlastite potrebe poduzetnika.

Investicijska studija   ili investicijski elaborat je dokument koji prikazuje ekonomsku isplativost ulaganja  i način na koji će projekt biti realiziran. Za razliku od poslovnog plana, investicijska studija će obraditi samo one aspekte poslovanja koji su bitni za izvedbu investicijskog projekta.

Investicijska studija se izrađuje se za potrebe kreditne dokumentacije u pravilu za iznose veće od 700.000,00 kn te također za  projekte financiarne iz EU fondova ili za potrebe samog poduzetnika.

Feasiblity study (Studija izvodljivosti) je, kao što joj naziv implicira, analiza izvodljivosti (isplativosti) poslovne ideje.  Studija izvodljivosti pomaže odgovoriti na ključno pitanje “Trebamo li provesti odabranu projektnu idejeju? ” Isplativost poslovne ideje treba ispitati prije početka ulaganja i razvoja poslovanja kako bi se izbjegli gubitci vremena, novaca i živaca na projektima koji nemaju budućnost i odabrali oni koji imaju potencijala.

Dok poslovni plan ima funkciju planiranja i definira aktivnosti potrebne za izvršenje projektne ideje u stvarnosti, studija izvodivosti traži odgovor na pitanje je li ideja održivi poslovni pothvat.   Poslovni plan se bavi samo jednom opcijom, dok studija izvodljivosti istražuje nekoliko alternativa te izdvaja najbolju opciju za postizanje poslovnog pothvata, kao i metode za realizaciju.

Rezultati studije izvodljivosti koriste se kao osnova za poslovni plan.

Cost benefit analiza (CBA) je posebna financijska analiza posljedica ulaganja u neki poduzetnički ili infrastrukturni pothvat. Uspoređuju se svi prihodi i koristi pothvata s jedne strane te svi troškovi i gubitci pothvata s druge strane. Ova je analiza uobičajena kod ocjene  javnih infrastrukturnih projekata (ceste, škole, bolnice, projekti zaštite okoliša…), odnosno kod projekata kojima primarni imperativ nije prihod te nisu izdvojeni od okoline u kojoj nastaju, već imaju učinke na druge sektore.

Svaki natječaja za bespovratna sredstva iz EU fondova ima svoja pravila za prijavitelje i propisanu obveznu dokumentaciju, te se kod većine zahtijeva neki od navedenih planskih dokumenata, kao dio projektne dokumentacije.

Kod poduzetničkog kreditiranja  također se u pravilu zahtijeva  izrađen planski dokument kao dio kreditne dokumentacije, pa tako i za HAMAG BICRO i HBOR kreditne linije za poduzetništvo.

Naše usluge obuhvaćaju izradu svih planskih dokumenata. Vrijeme izrade i cijena usluge ovise o visini ulaganja, vrsti i opsegu projekta te o kompleksnosti konkretnog traženog dokumenta. Zatražite neobvezujuću ponudu i informirajte se o svim detaljima.