Zašto planski financijski dokumenti?

Poslovni plan   je pisani dokument koji sadrži potanko razrađenu analizu o ulaganju u posao, o budućim rezultatima poslovanja, te o varijantnim rješenjima za moguće rizične situacije koje donosi buduće vrijeme (http://www.hamagbicro.hr/poslovni-plan/

Predstavlja opsežan planski dokument koji sadrži brojne financijske analize i projekcije izrađene propisanom metodologijom, kao i detaljnu analizu same poslovne ideje, poduzeća, poslovne okoline i drugih relevantnih čimbenika.

Poslovni plan nastaje kao statičan dokument, napisan u jednoj točci u vremenu, ali je isto tako moguće revidiranje poslovnog plana u određenim vremenskim intervalima, sukladno promjenama u poduzeću i njegovoj okolini. Usporedba planiranog i ostvarenog osnova je za ocjenu uspješnosti projekta i daljnje poslovno planiranje.

Investicijska studija   ili investicijski elaborat je dokument koji prikazuje ekonomsku isplativost ulaganja  i način na koji će projekt biti realiziran. Za razliku od poslovnog plana, investicijska studija će obraditi samo one aspekte poslovanja koji su bitni za izvedbu investicijskog projekta.

Izrađuje se za potrebe kreditne dokumentacije, projektne dokumentacije kod projekata financiarnih iz EU fondova i drugih bespovratnih sredstava ili za potrebe samog poduzetnika.

Feasiblity study (Studija izvodljivosti) je, kao što joj naziv implicira, analiza izvodljivosti (isplativosti) poslovne ideje.  Studija izvodljivosti pomaže odgovoriti na ključno pitanje “Trebamo li provesti odabranu projektnu idejeju? ” Isplativost poslovne ideje treba ispitati prije početka ulaganja i razvoja poslovanja kako bi se izbjegli gubitci vremena, novaca i živaca na projektima koji nemaju budućnost i odabrali oni koji imaju potencijala.

Dok poslovni plan ima funkciju planiranja i definira aktivnosti potrebne za izvršenje projektne ideje u stvarnosti, studija izvodivosti traži odgovor na pitanje je li ideja održivi poslovni pothvat.   Poslovni plan se bavi samo jednom opcijom, dok studija izvodljivosti istražuje nekoliko alternativa te izdvaja najbolju opciju za postizanje poslovnog pothvata, kao i metode za realizaciju.

Rezultati studije izvodljivosti koriste se kao osnova za poslovni plan.

Cost benefit analiza (CBA) je posebna financijska analiza posljedica ulaganja u neki poduzetnički ili infrastrukturni pothvat. Uspoređuju se svi prihodi i koristi pothvata s jedne strane te svi troškovi i gubitci pothvata s druge strane. Ova je analiza uobičajena kod ocjene  javnih infrastrukturnih projekata (ceste, škole, bolnice, projekti zaštite okoliša…), odnosno kod projekata kojima primarni imperativ nije prihod te nisu izdvojeni od okoline u kojoj nastaju, već imaju učinke na druge sektore.

Svaki natječaja za bespovratna sredstva iz EU fondova ima svoja pravila za prijavitelje i propisanu obveznu dokumentaciju, te se kod većine zahtijeva neki od navedenih planskih dokumenata. 

Kod poduzetničkog kreditiranja poslovne banke također zahtijevaju izrađen planski dokument kao dio kreditne dokumentacije. HBOR propisuje obvezni sadržaj poslovnog plana za ulaganja do 700.000,00 kuna  predračunske vrijednosti ulaganja te investicijske studije za ulaganja iznad tog iznosa. 

Naše usluge obuhvaćaju izradu svih planskih dokumenata. Vrijeme izrade i cijena usluge ovise o visini ulaganja, vrsti i opsegu projekta te o kompleksnosti konkretnog traženog dokumenta. 

 

 

 

Oglasi