Novi natječaj Ministarstva turizma – Konkurentnost turističkog gospodarstva

Status: Zatvoren, izdane odluke

 • (Otvoren od 6. 3. 2017.   do 10. 4. 2017.)
 • Novi natječaj očekuje se krajem I.kvartala 2018.godine

Predmet i ciljevi programa

Predmet programa je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti u cilju produljenja sezone, očuvanja radnih mjesta, novog zapošljavanja, rasta i razvoja turističkog gospodarstva.

Dobro pripremljen projekt i ranija predaja zahtjeva povećavaju šansu za dobivanje sredstava. Zatražite dodatne informacije i pripremite svoj projekt kvalitetno i na vrijeme uz našu stručnu pomoć.

Trošak konzultanta moguće je zaračunati u cijelosti  nakon ostvarivanja potpore. Zatražite ponudu i pripremite se na vrijeme.

Ciljevi programa su usklađeni  s akcijskim planovima Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine vezanih za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, kroz:

– razvoj ponude složenih/inovativnih/kreativnih turističkih proizvoda
– povećanje razine zauzetosti smještajnih kapaciteta i produljenje sezone u destinacijama
– povećanje prosječne potrošnje po danu boravka
– povećanje razine zaposlenosti i samozapošljavanja
– umrežavanje s drugim pružateljima turističkih usluga na destinacijskoj razini
– unapređenje međunarodne prepoznatljivosti

Iznos proračunskih sredstava 

Za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa planirana su sredstva u proračunu Ministarstva turizma u ukupnom iznosu od 21.900.000 kuna.

Prihvatljivi korisnici

 • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
 • OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge
 • fizičke osobe – privatni iznajmljivači

Povezano: PDV na račune agencija iz EU

Mjere – namjena sredstava 

 • Mjera A
  • A1 – sve vrste objekata iz skupine „Hoteli“: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština (heritage), pansion, turistički apartmani, difuzni hotel, integralni hotel
   – Potpora 50.000 – 350.000 HRK
  • A2 – „Kampovi” – Kamp ili Kamp odmorište
   Potpora 50.000 – 250.000 HRK
  • A3 – Ostali ugostiteljski objekti za smještaj – Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Učenički dom ili Studentski dom ili Akademis, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Odmaralište za djecu, Objekt za robinzonski smještaj
   – Potpora 50.000 – 200.000 HRK
  • A4 – OPG (Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge) Postojeći ili novi OPG vrste: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište
   – Potpora do 30.000 – 150.000 HRK
  • A5 – Objekti u domaćinstvu: Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Kamp ili Kamp odmorište u domaćinstvu (Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu)
   – Potpora 40.000 HRK
 • Mjera B – Razvoj posebnih oblika turizma  (Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu)
 • Potpora do 20.000 – 250.000 HRK
 • Mjera C – Dostupnost i sigurnost
  -Potpora do 25.000 HRK za prvu aktivnost
  – Potpora do 100.000 HRK za drugu aktivnost
 • Mjera D – Prepoznatljivost
  – Potpora do 100.000 HRK

Intenzitet potpore  

Ministarstvo sudjeluje u financiranju odabranih projekata s najviše  60 % ukupno prihvatljivih troškova, s izuzetkom potpore za Mjeru C, kod koje intenzitet potpore može doseći do 100 % prihvatljivih troškova.

Izvor: http://www.mint.hr/default.aspx?id=370