Otvoreni  poziv za energetsku učinkovitost u  sektoru turizma i trgovine

Status: Otvoren od 15.06.2018. do 21.09.2018.

Cilj Poziva

poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Prihvatljivi prijavitelji:

Privatna mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća  registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja uslužnog sektora (turizma, trgovine) tj. djelatnosti iz područja G, odjeljka 45, 46, 47, osim djelatnosti 46.17, 46.21 46.35, 46.39, 47.11, 47.26 i 47.8113 NKD 2007. Nadalje, prihvatljivi prijavitelji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja I odjeljaka 55 i 56 te djelatnosti iz područja N odjeljka 79 NKD 2007.

Partneri: Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo  bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Broj projekata po jednom prijavitelju

maksimalno jedan projektni prijedlog koji obuhvaća jednu energetski troškovnu cjelinu te se s jednim prijaviteljem može sklopiti maksimalno jedan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore za mjere energetske učinkovitosti:

 • Za velika poduzeća:  45% prihvatljivih troškova.
 • Za srednja poduzeća: do 55%
 • Za mala poduzeća: do 55%

Intenzitet potpore za visokoučinkovitu kogeneraciju

 • Za velika poduzeća do 60% prihvatljivih troškova.
 • Za srednja poduzeća: do 70%
 • Za mala poduzeća: do 80%

Intenzitet potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

 • Za velika poduzeća do 60% prihvatljivih troškova.
 • Za srednja poduzeća: do 70%
 • Za mala poduzeća: do 80%

Iznosi potpore:

 • Najniži iznos bespovratnih sredstava: 220.000,00 HRK
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava: 13.000.000,00 HRK

Najviši iznos potpore pojedinom prijavitelju koji čini jedno poduzeće u razdoblju od 3 (tri) fiskalne godine ne smije premašiti prag od 200.000,00 eura.

Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena

 • Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacija
 • Energetska obnova
  • Energetska učinkovitost ( Toplinska izolacija vanjskih neprozirnih dijelova ovojnice zgrade – krova, Vanjskog zida,  Poda prema tlu, Ukopanih dijelova ovojnice, Podova prema vanjskom prostoru, Podova, stropova i zidova prema negrijanom prostoru, Zamjena ili obnova vanjske stolarije, Toplinska izolacija ovojnice prostora koji se kondicioniraju na različite uvjete od okolnih prostorija (spremišta za prehrambene proizvode, sušare, wellness)
  • Obnovljivi izvori energije ( Zamjena postojećeg sustava pripreme tople vode sustavom koji koristi obnovljive izvore energije, Obnova postojećih ili ugradnja novih elektroinstalacijskih krugova za napajanje i upravljanje strojarskim instalacijama i drugim trošilima u funkciji obnovljivih izvora energije, Postavljanje novih sustava za proizvodnju  električne energije iz e sunca   uključujući i sustave za njeno skladištenje (baterije, vodik/gorive ćelije i dr.)…)
 • Aktivnosti upravljanja projekom i administracije te aktivnosti promidžb ei vidljivosti

Financijska alokacija

Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 76.000.000,00 kuna.

Konzultantske usluge: Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za natječaj javite  na kontakt