Vinska omotnica: Mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja i Informiranje u državama članicama

Agencija za plaćanja najavila je skoru objavu dva natječaja iz Vinske omotnice, za bespovratna sredstva za promociju vina u EU i ostalim zemljama.

Radi se o mjerama:

 • Informiranje u državama članicama i
 • Promidžba vina na tržištima trećih zemalja

Natječaji su najavljeni za kraj studenog 2020.godine.

Korisnici mjere Promidžba i Informiranje su:

 • stručne organizacije uključene u sektor vina
 • organizacije proizvođača vina
 • udruženja organizacija proizvođača vina
 • privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača
 • sektorske organizacije uključene u sektor vina
 • javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna, privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina.

Privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina prihvatljivi su korisnici samo u mjeri “Promidžba..”.

Javno tijelo ne smije biti jedini korisnik potpore u mjeri “Informiranje…”

Prihvatljivi troškovi za mjeru Promidžba su

 • objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet, društvene mreže)
 • ulaganja u odnose s javnošću, promociju i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje
 • ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja
 • ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja te
 • administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika.

Prihvatljivi troškovi za mjeru Informiranje su:

 • informativne kampanje
 • sudjelovanje na događanjima, sajmovima i izložbama od nacionalnog značaja ili od značaja za Europsku uniju
 • oglašavanje u medijima na tržištu država članica
 • izrada i distribucija informativnih materijala za tržište država članica i
 • administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika.
 • Informativne aktivnosti su prihvatljive ukoliko se provode u okviru:
  • informativnih kampanja koje se mogu provoditi u institucijama, a mogu biti i audio-vizualne i
  • događaja, sajmova i izložbi koje okupljaju barem sudionike iz države članice na koju se projekt odnosi i na kojima korisnik sudjeluje, u vidu informativnih štandova ili organiziranja konferencije.

Natječaji za mjere Promidžba i Informiranje Agencija za plaćanja je najavila za za kraj studenog 2020.godine.