15.000 eura bespovratnih sredstava malim poljoprivrednicima s područja LAG Moslavina

Natječaj je zatvoren.

LAG Moslavina objavio je svoj drugi natječaj sukladan Podmjeri 6.3. TO 6.3.1.  Programa ruralnog razvoja RH za mala poljoprivredna gospodarstva. Putem ovog  natječaja dodjeljuju se bespovratne potpore u iznosu od 113.265,00 kn (15.000 eura) po jednom projektu, za 100% prihvatljivih troškova projekta. Ukupan raspoloživi iznos je 1.698.975,00 kuna.

Tko se može prijaviti na natječaj?

Na LAG natječaj za mjeru 6.3. projekte mogu prijaviti mala poljoprivredna gospodarstva (OPG, SOPG, obrti, poduzeća, zadruge)  ekonomske veličine od 2.000  do 7.999 eura, s područja obuhvata ovoga LAG-a, i to:

Općine: Dubrava, Hercegovac, Kloštar Ivanić, Križ, Lipovljani, Velika Ludina i Velika Trnovitica

Gradovi: Čazma, Garešnica, Ivanić-Grad, Popovača

slijedeća naselja grada Kutine; Banova Jaruga, Batina, Brinjani, Čaire, Gojlo, Husain, Ilova, Jamarica, Kletište, Krajiška Kutinica, Kutina, Kutinica, Kutinska Slatina, Katoličke Čaire, Međurić, Mikleuška, Mišinka, Repušnica, Selište, Stupovača, Šartovac i Zbjegovača

Projekti se također moraju provoditi na navedenim područjima.

U slučaju da više projekata ostvaruje isti broj bodova prednost imaju ranije predani projekti. Kontaktirajte nasza više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme. Troškovi konzultantskih usluga prihvatljivi su projektni troškovi i mogu se uračunati u iznos potpore.

Pogledajte i druge otvorene LAG Natječaje.

Što se može financirati iz potpore? 

Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u pripremi projekta.

  • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
  • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda
  • kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta
  • kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
  • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
  • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda  osim proizvoda ribarstva
  • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva, uključujući troškove konzultanta

Rokovi

Krajnji rok za podnošenje prijava na LAG Natječaj za mjeru 6.3. je do 10.12. 2020. godine.

Kontaktirajte nasza više informacija i pomoć u izradi projekta.

Natječaj za Mjeru 6.3. tip operacije 6.3.1.  ove godine neće se raspisivati na nacionalnoj razini  te su LAG natječaji jedina prilika za iskorištavanje ove atraktivne potpore.

Mjera 6.3. najpopularnija je  mjera Programa ruralnog razvoja na koju se do sada javio najveći broj kandidata. Uslijed iskorištenosti sredstava natječaji za mala poljoprivredna gospodarstva iz Mjere 6.3. ove godine neće se raspisivati na nacionalnoj razini, te su LAG natječaji jedina prilika za iskorištavanje ove atraktivne bespovratne potpore.