Europski fond za pomorstvo i ribarstvo za razdoblje 2021.-2027. godina: ispunite anketu i uključite se u pripreme

Na pragu 2020.godine, koja označava kraj jednog programskog razdoblja te ujedno i prestanak važenja aktualnih programa, Ministarstvo poljoprivrede započinje s pripremama za novi fond Europske unije za novo programsko razdoblje koje će trajati od 2021. do 2027. godine,

Ministarstvo poziva sve zainteresirane na ispunjavanje  anketnog upitnika za novi operativni program za sektor ribarstva, budući da je od zajedničkog interesa provesti što je više moguće pripremnih aktivnosti i uključiti što veći broj predstavnika sektora i ostalih zainteresiranih dionika.

Upitnik možete popuniti putem Google obrasca ili u Word obliku koji su dostupni na stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave za pomorstvo i ribarstvo, na kojima se nalaze i sve upute za popunjavanje i dostavu anketnog upitnika.  Rok za sudjelovanje u anketi produljen je na   15. studenoga 2019. godine.

Plan objave natječaja za ribarstvo u 2019.godini

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo je financijski instrument Europske unije koji doprinosi postizanju ciljeva nove, reformirane Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) i potiče  provedbu Integrirane pomorske politike (IPP) Europske unije.

Jedan je od pet tzv. Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi) koji se međusobno nadopunjuju i nastoje promicati oporavak Europe temeljen na rastu i zapošljavanju. Fondovi koji čine ESI fondove uz EFPR su Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Kohezijski fondEuropski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD).

Kroz Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) u Hrvatskoj se financira Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH 2014. – 2020. (OPPiR)  Ukupna financijska alokacija za OPPiR za razdoblje 2014-2020  iznosi oko 350 milijuna eura, od čega je udio EU sredstava 252,6 milijuna eura. Program obuhvaća preko 36 mjera usmjerenih na cjelokupni sektor ribarstva, od slatkovodnog i morskog uzgoja, slatkovodnog i morskog ulova, ribarske infrastrukture pa do razvoja zajednica i područja ovisnih o ribarstvu.