Javno savjetovanje za tri natječaja iz Podmjere 4.1.

Na portalu e-savjetovanja objavljeni su nacrti tri  natječaja za provedbu Podmjere 4.1. i to:  „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ i to:

  • Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na ovom Natječaju iznosi 100.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Visina potpore po projektu iznosi od 5.000 do 200.000 EUR za mikro, male i srednje korisnike odnosno 500.000 EUR za velike korisnike.

Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

  • Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.2. „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na ovom Natječaju iznosi 50.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, a koje su podnijele zahtjev za potporu na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo.

Visina potpore po projektu iznosi od 5.000 do 300.000 EUR.

Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

  • Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.3. „Korištenje obnovljivih izvora energije“

Savjetovanje s javnošću otvoreno je do 11. studenoga 2019. godine, a nacrte natječaja možete pronaći ovdje.  Objava svih natječaja iz Programa ruralnog razvoja na portalu e-savjetovanje novost je novog jedinstvenog Pravilnika za sve mjere ruralnog razvoja. Ovime je omogućeno svim zainteresiranima stavljanje primjedbi i prijedloga, prije same objave natječaja.