65 milijuna eura za ribarstvo i akvakulturu

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavili su plan natječja za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH. Tijekom godine planirana je objava 22 natječaja, ukupne vrijednosti oko 65 milijuna eura. Osim ribolova i akvakulture, u 2019. godini planirane su i mjere  namijenjene prerađivačkoj industriji proizvoda ribarstva i akvakulture, za  osuvremenjivanje proizvodnih pogona, tehnologije i proizvoda.

Za sektor akvakulture nastavit će se s mjerom ta proizvodna ulaganja u akvakulturi te    mjerom stavljanja na tržište, namijenjene svim podsektorima ribarstva i akvakulture, kao dodatne mjere osnovnim proizvodnim ulaganjima.

Planirane su i mjere namijenjene prerađivačkoj industriji proizvoda ribarstva i akvakulture u okviru koje će se daljnje poticati osuvremenjivanje proizvodnih pogona, tehnologije i proizvoda.

U 2019. godini je predviđena i potpora ribarima za prikupljanje morskog otpada poput uklanjanja izgubljenih ribolovnih alata, a čime će se dodatno jačati svijest o važnosti očuvanja morskog okoliša. Važno je istaknuti kako se u 2019. predviđa i nastavak dodjele potpore za unaprjeđenje ribarskih luka i iskrcajnih mjesta, a koji predstavljaju jedan od osnovnih preduvjeta za očuvanje i razvoj djelatnosti ribolova.

Novosti u okviru Prioriteta Unije I, namijenjenog sektoru ribolova, su natječaji za mjere kojima se podupire prijenos znanja između znanstvenika i ribara kroz stvaranje partnerstva, ograničavanje utjecaja ribolova na morski okoliš te zaštita morskog okoliša uz obnovu bioraznolikosti i ekosustava promicanjem održivih ribolovnih mogućnosti sufinanciranjem ulaganja u poboljšanje selektivnosti ribolovnih alata, u zamjenu postojećih motora onima energetski učinkovitijima i slično.

Tijekom godine planirana je objava 22 natječaja za bespovratna sredstva ribarstvu i akvakulturi, ukupne vrijednosti oko 65 milijuna eura.