Kamp odmorište – robinzonski smještaj na OPG je objekt u kojem OPG pruža usluge smještaja u prostorijama ili na prostorima pod neuobičajenim okolnostima i uvjetima. Ne mora imati tekuću vodu s odvodnjom, električnu energiju niti biti uređen i opremljen u skladu s tradicijom kraja u kojem se nalazi.

Robinzonski turizam jedan je od najatraktivnijih “drugačijih” oblika turizma.

Izmjenama propisa koji reguliraju seoski turizam robinzonski smještaj dopušten je i u sklopu OPG. (Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu objavljenim u NN 69/2017)

Seoski turizam do sada je bilo moguće registrirati kao vinotočje / kušaonicu   izletište,  sobeapartmanruralnu kuću za odmor, kamp te kamp odmorište.

Vinotočje/kušaonica i izletište su isključivo ugostiteljski objekti, a soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp i kamp odmorište pružaju dodatno i smještaj. Od sada se seoski turizam može organizirati i u  kamp odmorištu – robinzonski smještaj . 

Više: Kako započeti seoski turizam?

Kamp odmorište – robinzonski smještaj definira se kao objekt u kojem OPG pruža usluge smještaja u prostorijama ili na prostorima pod neuobičajenim okolnostima i uvjetima. 

Zbog tih svojih specifičnosti kamp odmorište – robinzonski smještaj je jedina vrsta objekta seoskog turizma koji  ne mora  biti uređen i opremljen u skladu s tradicijom kraja u kojem se nalazi.

Bespovratne potpore za seoski turizam: Podmjera 6.2. Podmjera 6.4.

Iz istih razloga Kamp odmorište – robinzonski smještaj ne mora niti ispuniti uvjete koji vrijede za sve ostale vrste objekata u agroturizmu, odnosno ne mora imati:

  1. tekuću hladnu i toplu vodu s odvodnjom (osobna higijena gosta, priprema i usluživanje hrane, pića i napitaka, pranje rublja, čišćenje),

  2. električnu energiju s osvjetljenjem koje osigurava dobru vidljivost u svim prostorijama,

  3. grijanje najmanje 20 °C u svim prostorijama u kojima borave gosti, osim u objektu u kojem se usluge pružaju ljeti,

  4. prirodno ili umjetno prozračivanje svih prostorija,

  5. fiksnu ili mobilnu telefonsku vezu.

Također, na seoski turizam u kamp odmorištu – robinzonskom smještaju  nisu obvezujući  minimalni uvjeti propisani u člancima 6. i 7.  Pravilnika, koji se odnose na ulaz, horizontalne i vertikalne komunikacije te visinu prostorija u objektu  od poda do stropa.

Svi uvjeti za  seoski turizam u robinzonskom stilu  nalaze se u novom prilogu Pravilniku  Prilog IV a Uvjeti za Kamp odmorište Robinzonski smještaj.