Bespovratna sredstva za poljoprivredu: Natječaji u 2021.godini

Bespovratna sredstva za poljoprivredu iz EU fondova i ove će se godine dodjeljivati temeljem Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020, budući da je produljeno razdoblje provedbe programa. Putem 27 natječaja za različite mjere Programa ruralnog razvoja financirat će se razna ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju i preradu, šumarstvo te nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim sredinama.

Trenutno otvoreni natječaji lipanj – rujan 2021 za M 4.1.1. Višegodišnji nasadi, Vinogradi stolnih kultivara i Alternativni načini uzgoja kokoši nesilica

Indikativnim planom natječaja Programa ruralnog razvoja za 2021.godinu najavljeno je raspisivanje natječja za mjere 3, 4, 5, 6, 8, 9 i 16. U planu je, između ostalog objava natječaja za podmjere 6.1. (mladi poljoprivrednici) 6.3. (mali poljoprivrednici) i 6.2. (ruralni turizam i druge nepoljoprivredne djelatnosti), kao i više natječaja za podmjeru 4.1. (Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava., 8.6. i drugih. Kontaktirajte nas putem e-maila info@intermediaprojekt.hr, provjerite mogućnosti prijave, pripremite svoj projekt na vrijeme i ostvarite bespovratne potpore za poljoprivredu i druga ulaganja.

Mjera 6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

Mjera 6.1.

Potpore od 20.000 eura ili 50.000 eura bespovratno za mlade poljoprivrednike

Mjera 6.1. namijenjena je za dodjelu bespovratnih sredstava mladim poljoprivrednicima. Mladi poljoprivrednici su osobe starosti do 41 godinu koje nisu dulje od 2 godine nositelji poljoprivrednog gospodarstva te imaju završeno stručno osposobljavanje iz poljoprivrede i/ili veterine. Na natječaj se može javiti i osoba koja ne zadovoljava uvjet stručne osposobljenosti, s tim da je isto dužna steći do konačne isplate potpore. Kao stručna osposobljenost priznaju se i tečajevi iz M1, koje provodi Savjetodavna služba.

Poljoprivredno gospodarstvo za koje se podnosi zahtjev za potporu mora imati ekonomsku veličinu od 8.000 do najviše 49.999 eura.

Mladi poljoprivrednik može u momentu predaje projekta biti nositelj gospodarstva, ali ne mora, već se može obvezati da će to postati ako ostvari potporu.

Mladi poljoprivrednik ima dvije opcije u pogledu iznosa potpore i pratećih obveza: U Mjeri 6.1. može se ostvariti potpora od 50.000 eura bespovratno, uz obvezu upisa gospodarstva u RPO i zapošljavanja mladog poljoprivrednika na gospodarstvu, od podnošenja zahtjeva za konačnu isplatu do isteka roka od 5 godina. Mladi poljoprivrednik koji ne želi ili ne može prihvatiti te obveze može zatražiti potporu od 20.000 eura bespovratno. U tom slučaju ima obvezu ostati nositelj gospodarstva u navedenom periodu od 5 godina.

Bespovratna sredstva iz Mjere 6.1. mogu se iskoristiti za kupnju mehanizacije i opreme, kupnju zemljišta, sadnica i podizanje novih trajnih nasada, izgradnju i opremanje objekata za poljoprivrednu proizvodnju i preradu i druga ulaganja. Projekt se provodi u roku od najviše 3 godine. Natječaj je najavljen za 1.kvartal 2021.godine. Više o mjeri 6.1. na poveznici

Mjera 6.3. Potpora malim poljoprivrednim gospodarstvima

Mjera 6.3.

Potpore od 15.000 eura bespovratno za mala poljoprivredna gospodarstva

Na natječaj za mjeru 6.3. mogu se javiti mala poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine između 2.000 i 7.999 eura. U okviru mjere 6.3. dodjeljuju se potpore u fiksnom iznosu od 15.000 eura bespovratno.

Bespovratna sredstva iz Mjere 6.3. mogu se, kao i kod mjere 6.1., iskoristiti za kupnju mehanizacije i opreme, kupnju zemljišta, sadnica i podizanje novih trajnih nasada, izgradnju i opremanje objekata za poljoprivrednu proizvodnju i preradu i druga ulaganja.

Obveze korisnika bespovratne potpore iz mjere 6.3. su baviti se poljoprivrednom proizvodnjom z koju je ostvarena potpora namjanje 5 godina od isplate zadnje rate potpore. Nositelj gospodastva mora ostati nositelj najmanje do isplate zadnje rate, a do isteka roka od 5 godina mora biti u gospodarstvu, kao nositelj ili kao član. Projekt se provodi u roku od najviše 3 godine.

Natječaj je najavljen za 2.kvartal 2021.godine Više o mjeri 6.3. na poveznici

Mjera 4.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Najava novog natječaja za proizvođače povrća u plastenicima Mjera 4.1.1.

Mjera 4.1.1.

  • plastenici
  • kokoši nesilice
  • trajni nasadi
  • vinogradi
  • sjemenska i rasadničarska proizvodnja
  • mljekarstvo
  • svinjogojstvo

Mjera 4. , Podmjera 4.1., Tip operacije 4.1.1. raspisuje se posebno za različite sektore i to: za ulaganja u plastenike za proizvodnju povrća, za reprocentre u svinjogojstvu, za podizanje nasada vinograda; sjemensku i rasadničarsku proizvodnju; tovilišta za svinje, sektor mljekarstva, oprema – roboti, izmuzišta; plastenike te natječaj za bespovratna sredstva za ulaganja u proizvodnju višegodišnjih nasada.

Trenutno otvoreni natječaji lipanj – rujan 2021 za M 4.1.1. Višegodišnji nasadi, M 4.1.1. Vinogradi stolnih kultivara i M4.1.1 Alternativni načini uzgoja kokoši nesilica

Tip operacije 4.1.2. odnosi se na zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš. Trenutno je otvoren natječaj za bespovratna sredstva za ovu mjeru.

Potpora u mjeru 4.1.1. nije fiksna već se natječajem određuje raspon iznosa, a intenzitet potpore je 50%, koji se može povećati na 70% za mlade poljoprivrednike i za projekte koji ispunjavaju određene uvjete (primjerice lokacija projekta).

Na natječaj se mogu javiti samo poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika i RPO (Registar poreznih obveznika) najmanje godinu dana, uz iznimku mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće. Minimalna ekonomska veličina je 6.000 ili 8.000 eura, ovisno o sektoru. Natječaji su najavljeni tijekom cijele godine.

Mjera 4.2. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Mjera 4.2. Prerada, prodaja i marketing poljoprivrednih proizvoda

Mlijeko, meso, voće i povrće, žitarice te uljarice

Za ovu godinu najavljen je natječaj za Mjeru 4, Podmjeru 4.2., tip operacije 4.2.1 za sektore: mlijeko, meso, voće i povrće, žitarice te uljarice. Natječaj je najavljen za 2.kvartal ove godine. Potpore se dodjeljuju za preradu i drugo povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda, kao i za prodaju i marketing istih. Na natječaj se mogu javiti samo korisnici upisani u RPO.

Za II.kvartal 2021. najavljen je i natječaj za tip operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije.

Ostali najavljeni natječaji za poljoprivredu

Uz navedene natječaje za bespovratna sredstva za poljoprivredu, u 2021.godini se očekuje i objava natječaja za mjeru 5, TOP 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala, mjeru 3, TOP 3.2.1. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja, TOP 16.1.2. Operativne skupine, TOP 16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta i drugi.

Natječaji za nepoljoprivredne djelatnosti

Program ruralnog razvoja financira bespovratnim sredstvima ne samo ulaganja u poljoprivredu, već i ostale aktivnosti u ruralnim područjima. Putem mjere 6, podmjere 6.2 i i 6.4. dodjeljuje se bespovratna sredstva za nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim sredinama. Natječaji za obje ove mjere najavljeni su za zadnji kvartal ove godine.

Kontaktirajte nas, provjerite mogućnosti prijave, pripremite svoj projekt na vrijeme i ostvarite bespovratne potpore za poljoprivredu i druga ulaganja.

Mjera 6, Podmjera 6.2. Tip operacije 6.2.1. namijenjen je pokretanju nepoljoprivrednih djelatnosti na postojećim poljoprivrednim gospodarstvima. Prijaviti se tako mogu isključivo poljoprivredna gospodarstva, ekonomske veličine od minimalno 1.000 eura, upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci. Kako je ovo mjera za pokretanje novih djelatnosti, korisnik u momentu prijave ne smije još imati djelatnost za koju traži potporu. Projekti se mogu provoditi samo u istoj ili susjednoj općini / gradu u kojem je i sjedište gospodarstva.

Mjera 6. Podmjera 6.4., Tip operacije 6.4.1. namijenjen je razvoju već pokrenutih nepoljoprivrednih djelatnosti, također isključivo na već postojećim gospodarstvima, koja su upisniku dulje od 12 mjeseci. Za ovu mjeru uvjet je da je prijavitelj upisan i u RPO (porez na dohodak ili na dobit) te da već posluje u djelatnosti za koju traži potporu.

U obje mjere projekti se mogu odnositi na nepoljoprivredne djelatnosti u sektorima: Ruralni turizam/ugostiteljstvo, prerada (kojoj je rezultat nepoljoprivredni proizvod), usluge u ruralnim područjima te tradicijski obrti. Također, u obje mjere, naselje u kojem se provodi projekt ne smije imati više od 5.000 stanovnika, a ako se projekt odnosi na ruralni turizam – smještajni objekti, nisu prihvatljiva naselja koja imaju izlaz na more, osim na otocima i Pelješcu.

  • Mjera 6.2. 50.000 eura za pokretanje nepoljoprivredih djelatnosti
  • Mjera 6.4. Do 200.000 eura za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti

Cilj mjere 6.2. i 6.4. je zadržavanje postojećih odnosno stvaranje novih radnih mjesta, pa je obveza korisnika 5 godina od isplate zadnje rate potpore zadržati ili stvoriti barem jedno novo radno mjestu, u djelatnosti za koju je dobio potporu. Također, kao i kod svih mjera Programa ruralnog razvoja, korisnik ima obvezu u periodu od 5 godina baviti se djelatnošću za koju je dobio potporu i ostvarivati prihode od iste te poslovati u skladu s poreznim i svim drugim propisima; u ovom slučaju, biti obveznik poreza na dohodak (moguće i paušlno) ili poreza na dobit.

Prijavite svoj projekt

Bespovratna sredstva za poljoprivredu

Kontaktirajte nas putem e-maila info@intermediaprojekt.hr , provjerite mogućnosti prijave, pripremite svoj projekt na vrijeme i ostvarite bespovratne potpore

Bespovratna sredstva za poljoprivredu iz EU fondova i ove će se godine dodjeljivati temeljem Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020, budući da je produljeno razdoblje provedbe programa. Putem 27 natječaja za različite mjere Programa ruralnog razvoja finanirat će se razna ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju i preradu, šumarstvo te nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim sredinama.