Mjera 4.2. Otvoreni natječaji za potpore prerađivačima poljoprivrednih proizvoda

Mjera 4. Podmjera 4.2. Tip operacije 4.2.1. odnosi se na bespovratne potpore za ulaganja u objekte i opremu za preradu poljoprivrednih proizvoda. Putem Mjere 4.2. mogu se financirati razna ulaganja u objekte za preradu, prodaju i prezentaciju uključujući i pomoćne objekte i vanjsku infrastrukturu, nabava opreme i strojeva za preradu, gospodarskih vozila i dr. Na poveznici provjerite sve prihvatljive troškove i ostale detalje natječaja za Mjeru 4. operacija 4.2.1.  

Bespovratna potpora u okviru mjere 4.2. može iznositi od 15.000 € do 200.000 €, ovisno o veličini korisnika, a intenzitet potpore je 50%.

Prijaviti se mogu  fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda koja je predmet ulaganja  uključujući i početnike, kao i oni koji nisu registrirani za preradu,  ali su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i RPO minimalno 12 mjeseci, računajući od objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju. Ova skupina korisnika mora se najkasnije do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu registrirati za preradu. Na natječaj se mogu prijaviti i proizvođačke organizacije.

Rok za prijavu na natječaj za mjeru 4.2.1. je  od 16. ožujka 2020. do 14. kolovoza 2020. godine (rok produljen izmjenama) Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.

Mjera 4. Podmjera 4.2. Tip operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije namijenjena je potporama za izgradnju i adaptaciju objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora te za postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, sve s pripadajućom opremom i infrastrukturom i druge troškove. Rok za prijavu na natječaj za mjeru 4.2.2. je od 16. ožujka 2020. godine do 30. rujna 2020. godine do 12:00 sati (rok produljen izmjenama)

 Više detalja o Mjeri 4. operacija 4.2.2. na poveznici

Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.