Mjera 21 Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP- posebno pogođenim COVID-19 krizom

Mjera 21 Objavljen novi natječaj

29.03.2021. objavljen je novi natječaj za bespovratna sredstva, za Mjeru 21 “Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“. Natječaji za poljoprivrednike i za MSP su odvojeni u dva zasebna natječaja, s različitim specifičnim uvjetima, a zajednički uvjeti za korisnike su upis u odgovarajuće registre i upis u Registar poreznih obveznika najkasnije 31.12.2019.godine i pad prihod od 15% u 2020.godini,

Uvjeti za prijavu na natječaj

Za Mjeru 21 objavljeni su zasebni natječaji za bespovratne potpore, za poljoprivrednike i poduzetnike-MSP.

Za natječaj za poljoprivrednike prihvatljivi korisnici su:

  • Poljoprivrednici koji se bave biljnom i stočarskom proizvodnjom te uzgojem gljiva, i to fizičke i pravne osobe:
  • upisani u Upisnik poljoprivrednika i/ili Evidenciju pčelara i pčelinjaka zaključno s 31. prosinca 2019. godine
  • upisani u Registar poreznih obveznika zaključno s 31. prosinca 2019. godine
  • koji u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine imaju evidentirano smanjenje primitaka ili smanjenje prihoda od minimalno 15%, odnosno od najmanje 18.879,75 kuna, u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini

Za natječaj za poduzetnike (MSP) prihvatljivi korisnici su:

  • MSP-ovi u sektorima maslina i maslinovog ulja, vina, mlijeka, mesa, voća, povrća, aromatičnog, začinskog i ostalog bilja, stočne hrane, gljiva te pakiranja jaja i proizvoda od jaja ili pčelinjih proizvoda koji isu:
  • registrirani u odgovarajućim upisnicima Ministarstva poljoprivrede (Upisnik objekata i subjekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, Registar primarnih proizvođača hrane za životinje, Vinogradarski registar) i Ministarstva zdravstva (Upisnik objekata i subjekata u poslovanju s hranom) zaključno s 31. prosinca 2019. godine
  • upisani u Registar poreznih obveznika zaključno s 31. prosinca 2019. godine
  • u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine imaju evidentirano smanjenje primitaka ili smanjenje prihoda od minimalno 15%, odnosno od najmanje 37.759,50 kuna, u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini.

Iznos bespovratne potpore

Poljoprivrednici: Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 100.000.000,00 kuna.Maksimalni iznos bespovratne potpore za poljoprivrednike iznosi 52.863,30 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa smanjenja primitaka ili smanjenja prihoda.

MSP: Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 100.000.000,00 kuna, a maksimalni iznos bespovratne potpore za MSP-ove iznosi 377.595,00 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa smanjenja primitaka ili smanjenja prihoda.

Rok za prijavu

Prijave na natječaj za bespovratna sredstva iz Mjere 21. Poljoprivrednici i MSP podnose se od 30. 03. 2021. godine od 12:00 sati do 13. 04. 2021. godine do 12:00 sati.

Ciljevi i svrha Mjere 21

Ciljevi Mjere 21 su Ublažavanje posljedica pandemije COVID-19 te osiguravanje likvidnosti poljoprivrednika MSP-ova. Svrha Natječaja je dodjela bespovratne potpore poljoprivrednicima i MSP koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19.