Potpore od 20.000 € do 50.000 € za mlade poljoprivrednike: Novi LAG natječaj

LAG Laura objavio je Natječaj za Tip operacije Potpora mladim poljoprivrednicima, koji je sukladan TO 6.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. Prijave se mogu podnositi od 2.veljače 2021. do 4. ožujka 2021. Pogledajte i druge LAG Natječaje.

Tko se može prijaviti na natječaj?

Prihvatljivi prijavitelji su mladi poljoprivrednici, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura, s područja LAG obuhvata i to:

 • Općine: Stankovci, Lišane Ostrovičke, Pašman, Pakoštane, Sukošan, Bibinje, Sveti Filip i Jakov, Škabrnja, Galovac, Tkon i Polača
 • gradovi: Benkovac i Biograd na Moru

Projekti se također moraju provoditi na navedenim područjima. Pogledajte i druge LAG Natječaje.

“Mladi poljoprivrednik« je osoba koja na dan podnošenja zahtjeva za potporu nema više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine te je po prvi put na jednom poljoprivrednom gospodarstvu postavljena kao nositelj, odnosno odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva, a u slučaju trgovačkog društva mladi poljoprivrednik je odgovorna osoba isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva.

Osobe koje su dulje od 24 mjeseca nositelji gospodarstva nisu prihvatljivi.

Mladi poljoprivrednici ne moraju u momentu prijave na natječaj imati odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, ali ih moraju steći najkasnije kod podnošenja Zahtjeva za isplatu treće rate.

Iznos i intenzitet potpore

Iznos bespovratne potpore po projektu je 370.625,00 kuna (50.000 eura), za korisnike kojima će poljoprivreda biti glavno zanimanje a 148.250,00 kuna (20.000 eura) za ostale korisnike mlade poljoprivrednike.

Intenzitet potpore je 100% prihvatljivih troškova projekta. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 1.871.200,00 kuna.

U slučaju da više projekata ostvaruje isti broj bodova prednost imaju ranije predani projekti. Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme. Troškovi konzultantskih usluga prihvatljivi su projektni troškovi i mogu se uračunati u iznos potpore.

Prihvatljive aktivnosti – što se može financirati iz potpore?

 • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda osim proizvoda ribarstva
 • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva, uključujući troškove konzultanta do 14.825,00 kuna za potpore od 50.000 eura odnosno 5.930,00 kuna za potpore od 20.000 eura

Rokovi

Rok za podnošenje prijava: Prijave se mogu podnositi do 4.ožujka 2021 godine. Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta. U slučaju da više projekata ostvaruje isti broj bodova prednost imaju ranije predani projekti. Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme. Troškovi konzultantskih usluga prihvatljivi su projektni troškovi i mogu se uračunati u iznos potpore.

Podmjera 6.1. za mlade poljoprivrednike jedna je od najpopularnijih podmjera Programa ruralnog razvoja. Novi nacionalni natječaj najavljen je za 2021.godinu u indiktivnom planu objave, a LAG natječaji su dodatna prilika za ostvarenje ove atraktivne potpore za mlade poljoprivrednike.