Produljeni rokovi mjera Programa ruralnog razvoja i Vinske omotnice

Ministarstvo poljoprivrede istaklo je obavijesti o odgodi rokova korisnicima mjera Programa ruralnog razvoja i Vinske omotnice, uključujući i rok  za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za potporu za 2020.godinu. Produljeni su rokovi po već provedenim natječajima, kao i rokovi prijave za trenutno otvorene natječaje iz mjera 4.2.1., 4.2.2. i  5.2.1.

Odgoda se omogućava temeljem predloženih mjera   za pomoć sektoru s ciljem ublažavanja negativnog utjecaja koronavirusa na poslovanje poljoprivrednika, ribara i drvno-prerađivačkog sektora. Sukladno navedenom odobrene su sljedeće odgode rokova

 • Mjere Programa ruralnog razvoja:

Korisnicima NEIAKS mjera, za već provedene natječaje iz  Programa ruralnog razvoja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju omogućiti će odgodu za 90 dana rokova preuzetih ugovorom o financiranju  i to:

 • Rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu
 • Rok za dostavu dokumentacije o provedenom postupku nabave
 • Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu predujma
 • Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu, odnosno rok za provedbu aktivnosti

APPRR će uzeti u obzir novonastalu situaciju i kod  rokova za dostavu odgovora na zatražene dopune, ispravke i obrazloženja.

U pogledu trenutno aktualnih natječaja pomiče se rok za prijavu projekata:

 • Mjera 4.2.1. i Mjera 4.2.2. Rok za prijavu 30.lipnja 2020.godine
 • Mjera 5.2.1. Rok za prijavu  30. travnja 2020. godine,
 • Vinska omotnica

APPRRR će omogućiti odgodu rokova preuzetih odlukama o odobrenju za 90 dana. Također će se uzeti u obzir novonastala situacija kod  rokova za dostavu odgovora na zatražene dopune, ispravke i obrazloženja.

 • Jedinstveni zahtjev  

Europska komisija dozvolila je državama članicama da se rok za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2020. godinu može produljiti do 15. lipnja 2020, do kojeg datuma se produljuje rok zapodnošenje Jedinstvenog zahtjeva.

Novi natječaji

U pogledu otvorenih i najavljenih novih natječaja iz Programa ruralnog razvoja izdvajamo otvorene natječaje za Mjeru 4.2., Tip operacije 4.2.1. i Tip operacije 4.2.2. za prerađivače poljoprivrednih proizvoda te najavljene natječaje za mjeru 6.2. i 6.4. za nepoljoprivredne djelatnosti te natječaj za vinare. Također, trenutno je otvoren veći broj LAG natječaja za male i mlade poljoprivrednike.

 • Mjera 4.2.1.

U okviru mjere 4. podmjere 4.2. tip operacije 4.2.1. mogu se ostvariti bespovratne potpore za ulaganja u izgradnju, adaptaciju i opremanje objekata za preradu, prezentaciju i prodaju poljoprivrednih proizvoda i pratećih objekata i infrastrukture, nabavu strojeva, gospodarskih vozila i dr. Rok za prijavu je 30.06.2020.godine.  Više na poveznici.

 • Mjera 4.2.2.

Mjera 4. podmjera 4.2. operacija 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije namijenjena je potporama za izgradnju i adaptaciju objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora te za postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, sve s pripadajućom opremom i infrastrukturom i druge troškove.Rok za prijavu je 30.06.2020.godine. Više na poveznici

 • Mjera 6.2. i Mjera 6.4. 

Uskoro se očekuje objava natječaja za mjeru 6.2. Tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti te mjeru 6.4. Tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima. U okviru ovih mjera poljoprivredna gospodarstva registrirana prije najmanje 12 mjeseci mogu ostvariti potpore za gradnju i adaptaciju te opremanje objekata, nabavu razne opreme za djelatnost, marketing i druge troškove vezano za pokretanje ili razvoj djelatnosti ruralnog turizma, usluga, prerade (nepoljoprivredne) i proizvodnje tradicijskih proizvoda.

 • Mjera Ulaganje u vinarije i marketing vina 

Natječaj za mjeru Ulaganje u vinarije i marketing vina iz Vinske omotnice 209-2023 za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina otvoren je do 17. travnja 2020. godine.  U okviru ovog natječaja vinari mogu ostvariti bespovratne potpore do 50% troškova projekta ulaganja u objekte, kupnje zemljišta za izgradnju vinarija, kupnje novih strojeva i opreme, kupnje računalnih softvera i drugi.