Mjera 6.2.1. i Mjera 6.4.1. – završeno e-savjetovanje za nacrte natječaja

28.02.2020. zatvoreno je javno savjetovanje za natječaj iz mjere 6.2. Programa ruralnog razvoja, dok je za mjeru 6.4. savjetovanje bilo otvoreno do 24.2.2020. Nešto više od mjesec dana zainteresiranoj javnosti bilo je omogućeno stavljanje primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte novih natječaja za ove atraktivne mjere Programa ruralnog razvoja.

Poziv na sudjelovanje u kreiranju natječaja imao je dobar odaziv; najviše primjedbi odnosilo se na ograničavajući uvjet lokacije projekata u sektoru turizma, a s odobravanjem su dočekane izmjene uvjeta upisa u RPO. Objava oba ova natječaja očekuje se u ožujku 2020. godine.

Veliki interes za nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim sredinama

Pozivu na e-savjetovanje odazvao se veliki broj potencijalnih prijavitelja i ostale zainteresirane javnosti.

Podsjetimo, Mjera 6.2.  namijenjena je financiranju pokretanja nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim sredinama, i to u sektorima ruralni turizam, usluge, prerada (u nepoljoprivredne proizvode) te proizvodnja tradicijskih proizvoda. Potpora iznosi 50.000 eura za 100% ulaganja, a može se iskoristiti za gradnju, adaptaciju i opremanje objekata, kupnju vozila, plovila i razne druge opreme za djelatnost, marketing, izradu dokumentacije i druge aktivnosti.

Putem Mjere 6.4. financiraju se iste aktivnosti, ali za razvoj već postojeće nepoljoprivredne djelatnosti, također u ruralnim sredinama. Potpora može iznositi od 3.500 do 200.000 eura, za 70% ulaganja.

Na natječaje za mjeru 6.2. i mjeru 6.4.,  prihvatljivi prijavitelji su isključivo poljoprivredna gospodarstva (OPG-ovi, obrti, poduzeća) upisana u Upisnik poljoprivrednika barem 12 mjeseci, uz ispunjavanje drugih uvjeta Natječaja.

Na oba natječaja, za mjeru 6.2. i mjeru 6.4.,  prihvatljivi prijavitelji su isključivo poljoprivredna gospodarstva (OPG-ovi, obrti, poduzeća) upisana u Upisnik poljoprivrednika barem 12 mjeseci. Svaka od mjera ima naravno i druge specifične uvjete koje možete provjeriti na poveznici.

Najčešće primjedbe na uvjet lokacije

Lokacija projekta: Nacrti novih natječaja za mjeru 6.2.1., i mjeru 6.4.1. dobili su najveći broj primjedbi na novi uvjet lokacije provedbe projekata. Naime, novim se nacrtima za projekte ulaganja u smještajne kapacitete, u sektoru turizma, isključuju sva naselja koja se nalaze na područjima  općina i gradova svrstanih u VII. i VIII. skupinu po indeksu razvijenosti. Ovaj je uvjet novost u odnosu na prvi natječaj, u kojem su za projekte u sektoru turizma bila isključena naselja svrstana u A i B razred turističke kategorizacije. Budući da je propis o  turističkoj kategorizaciji naselja ukinut, odlučeno je, i to samo za sektor turizma, primijeniti isključenje na temelju općeg indeksa razvijenosti.

Kako su se u VII. i VIII.skupini razvijenosti našla i brojna od kopna udaljena naselja na otocima, naselja u brdsko-planinskim predjelima, opustošena i turistički (i generalno)  nerazvijena i slabo naseljena naselja na rubnim dijelovima općina/gradova i dr., najveći dio primjedbi odnosio se upravo na ovu odredbu novog natječaja.

Registrirane djelatnosti i dokumentacija: Kod podmjere 6.2. veći broj primjedbi odnosio se i na novi uvjet da niti jedan član gospodarstva prijavitelja ne smije imati bilo kakvo drugo poslovanje koje među registriranim djelatnostima ima i one iz sektora za kojega traži potporu, bez obzira da li se tom djelatnošću bavio ili ne. Također, primjedbe je doživjelo i povećanje obima dokumentacije, osobito potreba dostave dokaza o vlastitim izvorima financiranja već u fazi prijave, dokumentacija o gradnji, kao i nejasnoće vezano za tehnološke projekte.

Mjerodavni datumi: Dosta primjedbi izneseno je i na datum koji je određen kao mjerodavan, za izračun upisa u upisnik i druge parametre. Naime, u prvom natječaju mjerodavni su bili datumi predaje projekta ili datum objave natječaja, dok je sada određen datum objave nacrta natječaja za mjeru 6.2. i mjeru 6.4. na javnom savjetovanju.

Pohvale: Na odobravanje je naišla novost da prijavitelji na mjeru 6.2. ne moraju u trenutku prijave na natječaj biti upisani u RPO, već se ta obveza propisuje za vrijeme po provedbi projekta, kao i mogućnost ulaganja ne samo u općini/gradu sjedišta nego i u susjednoj.

Objava natječaja u ožujku

E-savjetovanje za nacrte natječaja za mjeru 6.2. i mjeru 6.4. završilo je 24., odnosno 28.veljače te se objava natječaja očekuje u ožujku ove godine. Za svaki od ova dva natječaja ukupan raspoloživi iznos sredstava za sve bespovratne potpore iznosi po 100.000.000,00 kuna po natječaju.