Sponzorstva i manje donacije HBOR-a

Sukladno Odluci o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu, svi zahtjevi za sponzorstva, donacije i manje donacije mogu biti razmatrani isključivo ako se radi o provedbi aktivnosti u vezi sa suzbijanjem pandemije ili ublažavanja posljedica uslijed pandemije koronavirusa.

Podaci o natječaju:

Institucija: HBOR

Područje provedbe aktivnosti (županija): Područje cijele Hrvatske

Naziv objavljenog natječaja/poziva: Donacije i sponzorstva

Datum objave natječaja/poziva: 1.1.2020.

Datum zatvaranja natječaja/poziva: 31.12.2020.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava: 5.000,00 kn

Poveznica na objavljeni natječaj/poziv: Poveznica

Vremenski rok za dodjelu donacija Donacije se u pravilu dodjeljuju kroz Natječaj za dodjelu donacija koji se raspisuje do dva puta tijekom kalendarske godine, s naznačenim rokovima trajanja Natječaja, rokovima za dostavu prijave i propisanom dokumentacijom

Najviši iznos manje donacije koji se može zatražiti je 5.000,00 kuna

Prihvatljivi prijavitelji: Udruge, zaklade, ustanove, društva, klubovi i druge organizacije civilnog društva upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koje uredno izvršavaju svoje financijske obveze sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, a koje iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti prijaviti projekt na Natječaj, mogu se obratiti HBOR-u tijekom cijele godine pisanim zahtjevom za manju pojedinačnu Donaciju kao potporu provedbi svojih aktivnosti (u daljnjem tekstu: manja donacija).
HUMANITARNI PROJEKTI/PROGRAMI I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA
koji uključuju direktan rad s korisnicima i pružaju im unapređenje kvalitete života i/ili zdravlja i potiču njihovu uključenost u zajednicu
Prihvatljivi korisnici: djeca, mladi i odrasle osobe te osobe starije životne dobi djeca, mladi i odrasle osobe te osobe starije životne dobi s invaliditetom i/ili poteškoćama u razvoju i/ili mentalnim/intelektualnim teškoćama oštećenjima ili s drugim oblicima posebnih potreba/oboljenja djeca bez roditeljske skrbi socijalno ugrožena i/ili zapostavljena djeca, mladi, odrasle osobe i osobe starije životne dob i žrtve nasilja, ranjive i marginalizirane skupine

Može se financirati kupnja/nabava opreme/robe potrebne isključivo za provedbu projekata/programa koji se predlažu za su/financiranje