Projekti u sektoru prerade prihvatljivi u podmjerama 6.2. i 6.4.

Uz objavu natječaja iz Podmjera 6.2. i 6.4. Programa ruralnog razvoja i prilike za povoljno financiranje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim sredinama, aktualiziralo se i pitanje prepoznavanja pojedinih djelatnosti kao nepoljoprivrednih.

Više: Objavljen natječaj za podmjeru 6.4.

Posebno nedoumice izaziva djelatnost prerade, kao nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima.

Najjednostavnije, prerada se u smislu ovih mjera Programa ruralnog razvoja smatra nepoljoprivrednom djelanošću ako rezultat prerade nije poljoprivredni proizvod, ako je, dakle, rezultat prerade  proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovoru o EU.

Kako poljoprivredno gospodarstvo može proizvoditi nepoljoprivredni proizvod?

Dodatno je za korisnike zbunjujuće to što Podmjere 6.2. i 6.4. uvjetuju prihvatljivost prijavitelja upisom u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Svima je naime prilično jasno što je “nepoljoprivredna prerada” izvan poljoprivrednog sektora, gdje prerada može obuhvaćati čitav niz djelatnosti; od primjerice proizvodnje plastičnih, metalnih, tekstilnih proizvoda i sl. do kompleksnije proizvodnje, ali uvjet da korisnik mora djelovati u sektoru poljoprivrede (odnosno biti upisan u Upisnik PG) uz istovremeni uvjet da se projekti moraju odnositi na nepoljoprivrednu djelatnost, kad je riječ o sektoru prerade mnogima zvuči kontradiktorno.

Česta su pitanja potencijalnih korisnika kako prijavitelj može istovremeno biti poljoprivredno gospodarstvo i proizvoditi nepoljoprivredni proizvod, kada je popis mogućih djelatnosti (i proizvoda) za OPG ograničen.

Prije svega treba razjasniti pitanje pravnog oblika korisnika  prihvatljivih u  podmjerama 6.2. i 6.4. Naime, na natječaje se mogu javiti pravne i fizičke osobe, dakle, osim OPG-ova prihvatljivi su i obrti i poduzeća.

Obrti i poduzeća

Obrti i poduzeća mogu, kao što je poznato, imati  u principu neograničen broj, pa i vrstu djelatnosti. Mogu se tako baviti raznim vrstama proizvodnje i prerade koja nema veze s poljoprivredom, a istovremeno i poljoprivredom, te biti upisani u Upisnik  poljoprivrednih gospodarstava.

Više: Objavljen natječaj za podmjeru 6.4.

Nepoljoprivredna prerada na OPG

To ne znači da na ovim natječajima potpore za djelatnost prerade mogu ostvariti samo obrti i poduzeća. OPG-ovi se također mogu baviti nepoljoprivrednom preradom.

Naime, svakom je OPG-u primarna poljoprivredna djelatnost, ali ima mogućnost registrirati i dopunsku djelatnost. Među tim dopunskim djelatnostima je i prerada, i to

a) Proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
b) Izrada neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe

Na poveznici provjerite i druge dopunske djelatnosti na OPG

aroma-basket-beautiful-flowers-171259Djelatnost pod b) Izrada neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe zapravo predstavlja preradu kao nepoljoprivrednu djelatnost, u smislu podmjera 6.2. i 6.4. jer je rezultat takve prerade u pravilu proizvod koji nije na Popisu iz Priloga I.

To naravno ne mogu biti bilo kakvi neprehrambeni i predmeti opće uporabe kad je riječ o OPG, koji su ograničeni činjenicom da su sve ove djelatnosti tek dopunske primarnoj djelatnosti svakog  OPG-a, odnosno poljoprivredi. Primjeri za ovu dopunsku djelatnost  su npr. prerada ljekovitog bilja u eterična ulja i sapune, proizvodnja prirodne kozmetike od meda, voća i sl.,  izrada dekoracija, košara, igračaka, uporabnih ili odjevnih predmeta od slame, pruća, vune…

Isto tako, nisu svi prehrambeni proizvodi na listi iz Priloga I, pa i neke vrste prerade koje spadaju pod a) Proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda mogu također biti “nepoljoprivredne” (Primjer: prerada mlijeka ili voća s dodacima u konditorske proizvode, sekundarna prerada – proizvodnja ili sušenje tjestenine od brašna žitarica…)

Najsigurniji način provjere da li je djelatnost u koju želite ulagati prihvatljiva ili ne u podmjeri 6.2. ili 6.3. jest da provjerite da li se rezultat prerade nalazi na popisu iz Priloga I Ugovora o EU. Da bi se prerada,  u smislu ovih mjera Programa ruralnog razvoja smatrala nepoljoprivrednom djelanošću, rezultat prerade ne smije biti poljoprivredni proizvod,  obuhvaćen tim popisom.

Članak je informativnog karaktera. Za službeni odgovor o prihvatljivosti konkretnog projekta svakako postavite pitanje na mrežnim stranicama Programa ruralnog razvoja.

Oglasi