Projekti u sektoru prerade prihvatljivi u podmjerama 6.2. i 6.4.

Aktualni natječaji iz Podmjera 6.2. i 6.4. Programa ruralnog razvoja, kao prilikaza povoljno (su)financiranje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim sredinama, aktualizirali su pitanje prepoznavanja pojedinih djelatnosti kao nepoljoprivrednih.

Posebno nedoumice izaziva djelatnost prerade, kao nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima.

Pojednostavljeno, u okviru ovih mjera dopušteno je ulaganje u sektor prerade u kojoj je ulazna sirovina poljoprivredni proizvod, a izlazni proizvod ne: Proizvedeni proizvod NIJE na ovom popisu:   Prilog I Ugovoru o EU.

Za mjere 6.2. i 6.4. prihvatljiva je prerada čiji IZLAZNI PROIZVOD NIJE NA OVOM POPISU.  (uz druge uvjete prihvatljivosti projekta i prijavitelja)

Kako poljoprivredno gospodarstvo može proizvoditi nepoljoprivredni proizvod?

Primjeri: prerada ljekovitog bilja u eterična ulja i sapune, proizvodnja prirodne kozmetike od meda, voća, ulja i sl., rakije i likeri, predmeti od slame, vuna, peleti od biljnih ostataka…

Prije svega treba razjasniti pitanje pravnog oblika korisnika  prihvatljivih u  podmjerama 6.2. i 6.4. Naime, na natječaje se mogu javiti pravne i fizičke osobe, dakle, osim OPG-ova prihvatljivi su i obrti i poduzeća.

Obrti i poduzeća

Obrti i poduzeća mogu, kao što je poznato, imati  u principu neograničen broj raznih vrsta djelatnosti. Mogu se tako baviti raznim vrstama proizvodnje i prerade koja nema veze s poljoprivredom, a istovremeno i poljoprivredom, te biti upisani u Upisnik  poljoprivrednih gospodarstava.

Nepoljoprivredna prerada na OPG

Za razliku od poduzeća i obrta, svakom je OPG-u primarna poljoprivredna djelatnost, a može registrirati i druge, dopunske djelatnosti, koje su ograničene (Popis dopuštenih dopunskih djelatnosti na OPG) U pogledu prerade obuhvaćaju:

a) Proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
b) Izradu neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe

Za Mjeru 6.4.1. potrebno je već imati registriranu dopunsku djelatnost u koju se ulaže, jer je potpora namijenjena za razvoj iste. Mjera 6.2. namijenjena je za pokretanje nove nepoljoprivredne djelatnosti, kojom se prijavitelji još ne bave. Kada je prijavitelj OPG moguće je odabrati i neku djelatnost koja se na OPG ne može registrirati, te nakon ostvarenja potpore promijeniti pravni oblik – preregistrirati se u obrt ili poduzeće.

soap-2333391_1280Ono što je za ove podmjere ključno jest, kako je navedeno, da rezultat prerade nije poljoprivredni proizvod. Da li se proizvod koji planirate proizvoditi nalazi na popisu poljoprivrednih proizvoda možete provjeriti ovdje..

Može obuhvaćati preradu iz a) i b) skupine, jer niti svi prehrambeni proizvodi ne ubrajaju se u poljoprivredne.

Primjeri za nepoljoprivrednu preradu koja spada pod a) Proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda su prerada mlijeka ili voća s dodacima u konditorske proizvode, određene suhomesnate prerađevine, proizvodnja voćnih rakija i likera…).

Primjeri za b) Izradu neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe su: Prerada ljekovitog bilja u eterična ulja i sapune, proizvodnja prirodne kozmetike od meda, voća, ulja i sl.,  izrada predmeta od slame, proizvodnja ovčje vune, proizvodnja peleta od biljnih ostataka…

Ako OPG želi ulagati u djelatnosti koje kao OPG ne može registrirati, može prijaviti takav projekt te u roku određenom Natječajem promijeniti pravni oblik.

Najsigurniji način provjere da li je djelatnost u koju želite ulagati prihvatljiva ili ne u podmjeri 6.2. ili 6.4. jest da provjerite da li se rezultat prerade nalazi na popisu iz Priloga I Ugovora o EU. Da bi se prerada,  u smislu ovih mjera Programa ruralnog razvoja smatrala nepoljoprivrednom djelatnošću, rezultat prerade ne smije biti poljoprivredni proizvod,  obuhvaćen tim popisom.

Članak je informativnog karaktera. Za službeni odgovor o prihvatljivosti konkretnog projekta svakako postavite pitanje na mrežnim stranicama Programa ruralnog razvoja.