Indikativni plan natječaja Programa ruralnog razvoja

17.01.2020.godine objavljen je na stranicama Ministarstva poljoprivrede Uprave za ruralni razvoj novi plan objave natječaja za mjere Programa ruralnog razvoja, za 2020.godinu.

2020.godina je, podsjetimo, posljednja godina raspisivanja natječaja iz aktualnog programa, koji se odnosi na razdoblje od 2014. do 2020.godine.

Izdvajamo dugo očekivane i više puta odgađane natječaje za podmjere 6.2. i 6.4 za potpore u ruralnom turizmu i drugim nepoljoprivrednim djelatnostima, kao i natječaj za podmjeru 4.4., koji je početkom 2019.godine objavljen a zatim obustavljen.

Na početku 2020.godine još uvijek su aktualni natječaji iz podmjere 4.1. te upravo otvoreni natječaj za podmjeru 4.2 (prerada poljoprivrednih proizvoda). Natječaji iz mjere 4. planirani su i tijekom godine.

U nastavku plan objave natječaja. Posebno se napominje da je plan indikativan te da su svakako moguće izmjene.

Indikativni plan objave natječaja 2020.

INDIKATIVNI PLAN OBJAVE NATJEČAJA 2020.
Mjera 1 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja       Mjera 1 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja  kontinuirano
Mjera 2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima Mjera 2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima kontinuirano
Mjera 19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) 19.3.1 „Priprema aktivnosti projekta suradnje“ Siječanj 2020. (objavljen 14.01.2020).
Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ Veljača 2020. (objavljen 12.02.2020).

 

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ Veljača 2020.

 

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“ Veljača 2020.

 

Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području“ Veljača 2020.
Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ Ožujak 2020.

 

Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ Ožujak 2020.

 

Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ Ožujak 2020.

 

Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 10.2. „Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi“ Ožujak 2020.

 

Mjera 16 – Suradnja 16.1.2 „Operativne skupine“ Ožujak 2020.
Mjera 17 – Upravljanje rizicima 17.1.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ Ožujak 2020.
Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“ Travanj 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ Travanj 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.4.1 „Neproizvodna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“ Travanj 2020.

 

Mjera 16 – Suradnja 16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“ Travanj 2020.

 

Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.2.1. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“ Svibanj 2020.
Mjera 9 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija 9.1.1 „Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija“ Svibanj 2020.
Mjera 16 – Suradnja 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“ Svibanj 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – Biljna proizvodnja – krumpir Lipanj 2020.
Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti 5.2.1 „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ Rujan 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – Prelazak sa kaveznog na alternativni način držanja u proizvodnji konzumnih jaja Studeni 2020.