Uključite se u izradu Natječaja za preradu, marketing i razvoj poljoprivrednih proizvoda

Novo: Objavljeni natječaji za mjeru 4.2.

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima«  objavljen je 6.prosinca 2019.godine na portalu e savjetovanje. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću otvoreno je do 17. prosinca 2019. godine.

U nastavku podaci iz Nacrta natječaja. 

Predmet i svrha Natječaja

Predmet Natječaja je dodjela potpore za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedbu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ (u daljnjem tekstu: tip operacije 4.2.1).

Svrha Natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi korisnici – Tko može ostvariti bespovratnu potporu?

 • Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe), uključujući početnike
 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima
 • Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima
 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda).

Iznosi potpore

 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava jr 300.000.000,00 HRK od čega:
  • 180.000.000,00 HRK za miko, male i srednje korisnike i
  • 120.000.000,00 HRK za velike korisnike
 • Najniži i najviši iznosi potpore
  • Za mikro, male i srednje korisnike

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.
Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
a) do 3.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
b) do 2.000.000 EUR za ostale sektore i
c) do 200.000 EUR za korisnike početnike

  • Za velike korisnike:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.                                                                                                    Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
a) do 5.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
b) do 3.000.000 EUR za ostale sektore i
c) do 200.000 EUR za korisnike početnike .
Do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela)

Za što se može ostvariti bespovratna potpora?

Prihvatljivi su troškovi:

Građenja i/ili rekonstrukcije prostora objekti za preradu i ostali gospodarski objekti koji su u funkciji djelatnosti prerade s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom; objekata za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom te ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade, kupnja gospodarskih vozila i poljoprivrednih strojeva, kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, nematerijalni troškovi i opći troškovi, uključujući usluge konzultanta i drugi