50.000 eura za 100% troškova projekata pokretanja nepoljoprivrednih djelatnosti

Mjera 6. Podmjera 6.2 tip operacije 6.2.1. Programa ruralnog razvoja namijenjena je financiranu projekata pokretanja nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim sredinama.

S fiksnih 50.000 eura bespovratnih sredstava putem ove mjere financira se izgradnja, adaptacija i opremanje objekata koji će postati nove ruralne kuće za odmor, izletišta, kušaonice i drugi objekti ruralnog turizma, izgradnja bazena, nabava vozila, plovila i druge opreme za ruralni turizam. Kupnja nekretnine može se financirati do iznosa od 10% iznosa potpore.

Osim projekata ruralnog turizma, podmjera 6.2. financira i pokretanje djelatnosti usluga u ruralnim sredinama, prerade te  proizvodnje tradicijskih proizvoda.

Prihvatljivi su i troškovi izrade dokumentacije, uključujući i konzultantske usluge do 4% iznosa potpore. Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.

U okviru mjere 6.2. financiraju se projekti koji se provode u ruralnim sredinama – naseljima s manje od 5.000 stanovnika, a u sektoru ruralnog turizma dodatni uvjet je da naselje nije razvrstano u A niti B razred turističke kategorizacije.

1/2 potpore (25.000 €) isplaćuje se korisnicima odmah po izdavanju pozitivne odluke o dodjeli potpore, u vidu predujma, a ostatak se isplaćuje nakon provedenog projekta, za što se u mjeri 6.2. odobrava rok od 3 godine.

Prijaviti se mogu OPG-ovi, obrti i poduzeća upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava barem 12  mjeseci, ekonomske veličine barem 1.000 eura, čije je sjedište/prebivalište u istoj općini/gradu kao i lokacija projekta. Prije same prijave na natječaj iz Mjere 6.2. prijavitelji se, ako to već nisu, moraju upisati u Registar poreznih obveznika poreza na dohodak, uz mogućnost paušalnog oporezivanja. Prijavitelji NE MORAJU biti u sustavu pdv-a. Ako je prijavitelj poduzeće, dodatni uvjet je da je u 2018.godini imao barem jednog zaposlenika. Više o iznosima poreza i doprinosa na OPG

U fazi prijave na mjeru 6.2. nije potrebno imati građevinsku dozvolu.

Nakon odobrenja potpore i provedbe kompletnog projekta, prilikom isplate druge rate potpore (za što se u mjeri 6.2. odobrava rok od 3 godine) prijavitelj mora imati barem jednog zaposlenika – osobu kojoj je nova nepoljoprivredna djelatnost glavno zanimanje te se novom djelatnošću mora baviti 5 godina. Više o bodovanju i rangiranju projekata

Ako su Vam potrebne konzultantske usluge za pripremu i provedbu projekta za mjeru 6.2. obratite nam se s povjerenjem.

Više detalja…
Oglasi