50.000 eura za 100% troškova projekata pokretanja nepoljoprivrednih djelatnosti

Novo: 4.5.2020 Objavljen novi natječaj za mjeru 6.2.

Mjera 6. Podmjera 6.2 tip operacije 6.2.1. Programa ruralnog razvoja namijenjena je financiranu projekata pokretanja nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim sredinama.

S fiksnih 50.000 eura bespovratnih sredstava putem ove mjere financira se izgradnja, adaptacija i opremanje objekata koji će postati nove ruralne kuće za odmor, izletišta, kušaonice i drugi objekti ruralnog turizma, izgradnja bazena, nabava vozila, plovila i druge opreme za ruralni turizam. Kupnja nekretnine može se financirati do iznosa od 10% iznosa potpore.

Osim projekata ruralnog turizma, Podmjera 6.2. financira i pokretanje raznih djelatnosti usluga, prerade te  proizvodnje tradicijskih proizvoda, sve u ruralnim sredinama.

Prihvatljivi su i troškovi izrade dokumentacije, uključujući i konzultantske usluge do 4% iznosa potpore. Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.

U okviru mjere 6.2. financiraju se projekti koji se provode u ruralnim sredinama – naseljima s manje od 5.000 stanovnika, a u sektoru ruralnog turizma dodatni uvjet je da naselje nije razvrstano u A niti B razred turističke kategorizacije. Za ostale sektore (usluge, prerada ili tradicijski obrti) turistička kategorizacija naselja nije uvjet.

Polovina potpore (25.000 €) isplaćuje se korisnicima odmah po izdavanju pozitivne odluke o dodjeli potpore, u vidu predujma, a ostatak se isplaćuje nakon provedenog projekta, za što se u mjeri 6.2. odobrava rok od 3 godine.

Prijaviti se mogu OPG-ovi, obrti i poduzeća upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava barem 12  mjeseci, ekonomske veličine barem 1.000 eura, čije je sjedište/prebivalište u istoj općini/gradu kao i lokacija projekta. Prije same prijave na natječaj iz Mjere 6.2. prijavitelji se, ako to već nisu, moraju upisati u Registar poreznih obveznika poreza na dohodak, uz mogućnost paušalnog oporezivanja. Prijavitelji NE MORAJU biti u sustavu pdv-a. Ako je prijavitelj poduzeće, dodatni uvjet je da je u 2018.godini imao barem jednog zaposlenika. Više o iznosima poreza i doprinosa na OPG

U fazi prijave na mjeru 6.2. nije potrebno imati građevinsku dozvolu.

Nakon odobrenja potpore i provedbe kompletnog projekta, prilikom isplate druge rate potpore (za što se u mjeri 6.2. odobrava rok od 3 godine) prijavitelj mora imati barem jednog zaposlenika – osobu kojoj je nova nepoljoprivredna djelatnost glavno zanimanje te se novom djelatnošću mora baviti 5 godina. Više o bodovanju i rangiranju projekata

Ako su Vam potrebne konzultantske usluge za pripremu i provedbu projekta za mjeru 6.2. obratite nam se s povjerenjem.

Natječaj za Podmjeru 6.2. Programa ruralnog razvoja prvi put je proveden 2018.godine te je uslijed povećanja alokacije omogućeno financiranje svih pristiglih projektnih prijedloga, naravno, koji su zadovoljili uvjete, izradili valjani poslovni plan i imali svu potrebnu dokumentaciju. Među korisnicima je i 13 naših klijenata, koji su sredinom godine dobili prvu ratu potpore te su ovi projekti iz Podmjere 6.2. trenutno u fazi provedbe, a najveći broj odnosi se na ruralni turizam.

Više detalja…