Jedan pravilnik za sve mjere

Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je novi jedinstveni pravilnik o provedbi mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.–2020. Novi pravilnik na jednom će mjestu propisivati opće uvjete prihvatljivosti,  prijave, obrade, provedbe, kontrole i isplate projekata i postupak po prigovorima, za sve mjere PRR. Pravilnikom će biti obuhvaćeni i financijski instrumenti, dok IAKS mjere nisu obuhvaćene novim pravilnikom.

Konkretni i detaljni uvjeti i obveze korisnika za svaku mjeru bit će od sada propisivani u samim Natječajima za svaku pojedinu mjeru.

Izrada novog jedinstvenog pravilnika za sve mjere Programa ruralnog razvoja i financijske instrumente korak je ka pojednostavjenju procedure i lakšem pristupu sredstvima iz EU fondova,  za ulaganja u poljoprivredu i ruralni razvoj.

Prije objave u Narodnim novinama i stupanja na snagu pravilnik, odnosno prijedlog istoga, se nalazi na javnom savjetovanju. Prijedlog pravilnika dostupan je za komentiranje putem javnog savjetovanja svim zainteresiranim stranama  ovdje.

Trenutno su aktualni natječaji za mjere Programa ruralnog razvoja:

  • Natječaj za podmjeru 17.1 “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka”
    ROK PRIJAVE: 15. 3. 2019 – 15. 10. 2019
  • Natječaj za tip operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete“
    ROK PRIJAVE: 20. 8. 2018 – 30. 9. 2020
  • Natječaj za provedbu tipa operacije 19.4.1. »Tekući troškovi i animacija« iz PRR RH 2014. – 2020.
    ROK PRIJAVE: 18. 6. 2018 – 31. 12. 2023

U najavi je objava novog natječaja za podmjeru 6.2. za pokretanje ruralnog turizma i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima.