Natječaj za male poljoprivrednike LAG Cetinska Krajina

Status Natječaja: Zatvoren

Otvoren od 15. srpnja  do 14. kolovoza 2019. godine

LAG Cetinska Krajina raspisala je dana 28. lipnja 2019. godine LAG natječaj za Mjeru 1.1.2. LAG Strategije, sukladan Podmjeri 6.3. TO 6.3.1.  Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine.  Ukupan iznos raspoloživih sredstava  je 3.564.240,00 kuna, a iznos potpore po projektu je 111.382,50 kuna (15.000 eura), za 100% prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji su poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 2.000  do 7.999 eura, s područja LAG obuhvata i to: Gradovi Sinj, Trilj i Vrlika te općine Hrvace i Otok. Projekti se također moraju provoditi na navedenom području LAG-a.

Pogledajte i druge LAG Natječaje.

Prihvatljive aktivnosti:

Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projektnog prijedloga.

  • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
  • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
  • kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta
  • kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
  • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
  • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
  • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Rok za podnošenje prijava: Prijave se mogu podnositi od 15. srpnja 2019. godine, do najkasnije do 14. kolovoza 2019. godine.  Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.

Podmjera 6.3. najpopularnija je podmjera Programa ruralnog razvoja na koju se do sada javio najveći broj kandidata. Zbog iskorištenost sredstava natječaji za ovu podmjeru 2019.godine neće se raspisivati na nacionalnoj razini, te su LAG natječaji jedina prilika za iskorištavanje ove atraktivne potpore.