Za IAKS mjere u 2019. godini stupio je na snagu novi Pravilnik objavljen u Narodnim novinama br. 21/2019.  u kojem su detaljno navedeni uvjeti za ostvarenje potpore.  Zaprimanje jedinstvenih zahtjeva traje od 4. ožujka 2019. i traje do 15. svibnja 2019. godine.

Novi  Pravilnik donosi novosti o IAKS mjerama u odnosu na prethodni, od kojih su najvažnije:

Mjera 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
U mjeri 10, podmjeri 10.1. Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama, u svih 16 tipova operacija promijenjena je postojeća obveza o trajanju izobrazbe sa dosadašnjih 18 sati na 6 sati.

U podmjeri 10.1., tipu operacije 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada dodane su dvije nove obveze:
– održavati površinu između redova košnjom ili malčiranjem najmanje 4 puta godišnje i
– područje između redova mora biti zatravnjeno tijekom petogodišnjeg obveznog razdoblja.

Osim toga, za ovaj tip operacije povećan je iznos potpore koji je sada 356,92 EUR/ha.

U podmjeri 10.1., tipu operacije 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka, uvodi se nova obveza:
– na površini od 1 ha potrebno je postaviti barem jednu nastambu za solitarne pčele.

I za ovaj tip operacije povećan je iznos potpore koji je sada 450 EUR/ha.

U podmjeri 10.1., tipu operacije 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, uvedena je nova pasmina svinja – Banijska šara.
Za tip operacije 10.1.9. povećani su iznosi potpore za sve pasmine.

Korisnici mjere 10, tipa operacije 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja mogu podnijeti zahtjev i za mjeru 14 Dobrobit životinja.

Mjera 11 Ekološki uzgoj
U mjeri 11, podmjeri 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode, promijenjena je postojeća obveza o trajanju izobrazbe sa dosadašnjih 18 sati na 6 sati.

Mjera 14 Dobrobit životinja
U mjeri 14, tipu operacije 14.1.2. Dobrobit životinja u svinjogojstvu, za područje dobrobiti „Poboljšani uvjeti smještaja“ dodaje se novi zahtjev „Obogaćivanje ležišta“ za sve kategorije svinja.

U mjeri 14 također se uvode dva nova tipa operacije:

14.1.4. Dobrobit životinja u kozarstvu
14.1.5. Dobrobit životinja u ovčarstvu.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede Uprava za ruralni razvoj