Agencija za plaćanja na početku 2018. godine objavila je pregled objavljenih, obrađenih i isplaćenih potpora u 2017. godini.

3,67 milijardi kuna isplaćeno je u 2017.godini iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020, što je čak 70 posto svih do sada isplaćenih sredstava za investicijske mjere ruralnog  razvoja.

U 2017.godini isplaćeno je i  17 vrsta izravne potpore za gotovo 100.000 poljoprivrednih gospodarstva. U studenom 2017. godine poljoprivrednicima je isplaćen predujam za tekuću proizvodnu godinu, sukladno podnesenim jedinstvenim zahtjevima, u iznosu većem od milijardu kuna.

Agencija za plaćanje u svojim obavijestima nadalje navodi kako je prema statistici u ARKOD sustav upisano je više od 1,1 milijun hektara zemljišta. Agencija je također istakla kako su obrađeni su svi stari natječaji iz 2015. i 2016. godine, izmjenjene procedure i pravilnici te raspisani novi natječaji po jednostavnijim i bržim pravilima.

Plan raspisivanja natječaja Programa ruralnog razvoja za 2018.godinu još je u izradi, a za sami početak godine obećana je prva objava Natječaja iz Podmjere 6.2. za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti kao i objava Natječaja iz podmjere 4.1. Uskoro se očekuje i objava natječaja za mala poljoprivredna gospodarstva iz Podmjere 6.3. te za mlade poljoprivrednike iz Podmjere 6.1., koji su prema planu za 2017. godinu trebali biti raspisani u prosincu 2017.