Objavljen otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“

Status: Zatvoren

Potpore za tradicijske i umjetničke obrte mogu se zatražiti i u okviru Podmjere 6.2. (natječaj u najavi za jesen 2017.)

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 29. 5. 2017. Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“. Na natječaj se mogu prijaviti obrti, trgovačka društva i zadruge, koji rade na obrtnički način, izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama.

Predmet Natječaja

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) temeljem Programa „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2017. godinu.

Visina i intenzitet potpore

Od 10.000,00 do  50.000,00 kuna, do 100% prihvatljvih troškova.

Prihvatljivi troškovi

Osnovna namjena sredstava:

ulaganje u unaprjeđenje poslovanja

 • ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje
 • ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga
 • prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora
 • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
 • upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva
 • marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta.

Dodatna namjena za troškove/usluge – maksimalno do 10% ukupnih prihvatljivih troškova (obavezno se veže uz barem jednu osnovnu projektnu aktivnost):

 • sufinanciranje troškova: komunalne naknade za poslovni prostor, spomeničke rente te  naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

 • usluge čuvanja djece (trošak dječjeg vrtića i ostalih gospodarskih subjekata koji pružaju usluge čuvanja djece) te troškovi produženog boravka djece u osnovnoj školi do kraja 4. razreda.

Tko može ostvariti potporu

Prihvatljvi prijavitelji su mikro, mala i srednji subjekti i to isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge
koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07).

Pod tradicijske, odnosno umjetničke obrte mogu se svrstati i oni obrti koji se u procesu izrade proizvoda ili pružanja usluga koriste i novijim tehnologijama, koristeći se suvremenijim alatima u nekim fazama izrade kako bi posao bio lakši i brži, ali uz uvjet da se takvim sredstvima-pomagalima ne obezvređuje estetska razina i karakter tradicijskog, odnosno umjetničkog proizvoda ili usluge.

Dodatni uvjeti za prijavitelje:

 • registrirani najmanje 2 godine do trenutka podnošenja prijave
 • imaju prosječno barem jednog zaposlenog2 u prethodnoj poslovnoj godini
 • imaju podmirene obveze prema zaposlenicima
 • imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava

Zatražite više informacija